Fyllnadstid vad är det


Mertid handels

Vad innebär fyllnadstid? På våra tidrapporter finns en kolumn för fyllnadstid, vad är det? All tid som är utöver din arbets tid och som inte är övertid. Om man inte jobbar %!.

Mertidsersättning handels

  Om du arbetar deltid och gör extra timmar utöver ditt schema kallas dina extra timmar för fyllnadstid eller mertid. Du får fyllnadslön, även kallat mertidsersättning, för extra jobb upp till heltid. Ofta innebär detta en högre ersättning för dina timmar.

  Hur mycket är mertidsersättning

Fyllnadstid Ursäkta om jag är helt trög nu, men vad är det för skillnad på fyllnadstid och extratid när man jobbar inom kommunen?,fyllnadstid är väl om man jobbar deltid och fyller upp till heltid extra är väl utöver det.

Fyllnadstid vårdförbundet

Fyllnadstid/mertid: Den tid som du som har deltidsjobb arbetar utöver din ordinarie arbetstid tills du nått heltidsmåttet. Hur räknas Fyllnadstid? Mertid, eller fyllnadstid som det också kallas, är arbete som du som är deltidsanställd utför utöver din sysselsättningsgrad.

Vad är mjuktimmar

SVAR: Kvalificerad övertid är arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden. Det finns tre olika sorters övertid: enkel, kvalificerad och fyllnadstid. Vilken av dessa tre som gäller beror på om du är heltidsanställd eller deltidsanställd och/eller när övertidsarbetet ska utföras.
 • fyllnadstid vad är det

 • Hur räknar man ut fyllnadslön

  Enligt lagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid. Det är kollektivavtalet som reglerar vilken ersättning du får.


  Vad är mertid

 • Mertidsersättning och övertidsersättning regleras normalt i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Den vanligaste mertidsersättningen Enligt kollektivavtal är mertidsersättningen per timme: Månadslönen / (3,5 x veckoarbetstiden).

 • Vad är mertid
 • Fyllnadslön vårdförbundet

  Vad betyder mertid i heroma? Enligt lagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid. Det är kollektivavtalet som reglerar vilken ersättning du får.