Vad lever lejonen


Lejon ungar

  Lejon är ett kattdjur av släktet Panthera och världens näst största kattdjur, bara tigern är större. Lejonen lever i motsats till andra kattdjur i flockar. Två av artens viktigaste kännetecken är hanarnas man och dess rytande vilket är unikt bland kattdjuren. Lejon förekommer idag i Afrika och i den indiska delstaten Gujarat.


 • Hur många lejon finns det i världen

 • Lejon stjärntecken

 • Ett lejon kan leva i upp till 20 år, men enligt W ikipedia vid normal driftstid (nästan hela lejontypet bortsett från Haneklep lejonen som lever mindre än 10 år), lejon hannar lever bara och lejoninnor lever år. [20].

 • Hur länge lever ett lejon

  Lejon är den enda arten i kattfamiljen som lever socialt. Lejon är den enda arten i kattfamiljen där hanar och honor har olika utseende. Lejonhanar är de enda hanarna i kattfamiljen som har man. Alla lejonhonor i samma flock är närbesläktade.

  Lejon hona

  Lejonen lever för det mesta i Afrika men förekommer även i vissa delar av Indien där de största lejonen lever i Afrika och de som är lite mindre i Asien. Lejon föredrar savann men förekommer även i halvöken och torra skogar. De undviker fuktiga och täta skogar samt ökenområden utan vatten.

  Vad heter lejonets ungar

  Vad få känner till är att det idag endast finns ca 25 vilda lejon i Afrika. Arten minskar i östra Afrika och är akut hotad i Västafrika. I södra Afrika skyddas de ofta väl i inhägnade reservat. Av de vilda lejonen så lever ca hälften i 6 områden.


 • Lejon stjärntecken

 • vad lever lejonen
  1. Hur många ungar får ett lejon

  Men vad skulle det vara exakt? Vad gör lejon föregår på? i den här artikeln kommer vi att svara på frågan Vad äter lejon, vi listar de vanligaste djuren som lejon äter, både stora och små, och ge några detaljer om varför, hur och när lejon lever på dessa djur.

  Hur många lejon finns det i världen

  Lejonen är hotade. Lejonen dödas ofta för att de hotar eller är i närheten av boskap. Bara i Kenya så dödas cirka lejon per år och där finns bara runt lejon kvar. Lejon jagas också bland annat för att människor i Asien vill köpa lejonskelett.

  Hur mycket väger ett lejon

  Man har också sett att beroende på vilket land och områden lejonflocken lever i, lever de också olika. Lejon är köttätare och de kan fälla väldigt stora byten. De kan jaga både ensamma, i par eller i flock. Lejon jagar mest zebror, bufflar och antiloper.