Vad är en brandvägg hus


Brandklassade fönster

Grunden till säkerhet på internet är ett säkert beteende i kombination med ett uppdaterat antivirusprogram och en uppdaterad brandvägg. Antivirusprogrammet letar efter virus bland de filer som kommer till datorn. Programmet bör också vara inställt så att det automatiskt och med jämna mellanrum kontrollerar hela hårddisken.

  Oklassade fönster

En brandceller är ett avskiljt utrymme som står emot brand under en bestämd tid, och på så sätt hindrar att branden sprids innan övriga utrymmen har hunnit utrymmas. Läs mer om hur de fungerar och vad som är viktigt att tänka på här.

Bbr brandskydd

  En brandvägg ger ett nödvändigt skydd genom att övervaka din trafik mellan enheter som är anslutna till samma nätverk. Man kan säga att en brandvägg är det första försvaret mot hot som kommer via din internetanslutning och kan förhindra hackare från att få åtkomst till nätverket, eller blockera skadlig programvara innan skadan.

Vad är en brandcell

En brandvägg är det som styr vad som - och ännu viktigare inte är - tillåts passera genom dessa portar. Du kan se det som en säkerhetsvakt som står vid dörren och kontrollerar ID:t för allt som försöker komma in eller ut. För de flesta vanliga datorer eller hemnätverk bör brandväggen tillåta mycket lite, om någon, inkommande.


Ei30 vägg

 • En accesspunkt fungerar som en trådlös switch. Precis som det går att använda en switch för att ansluta flera trådbundna datorer till routern, kan en accesspunkt användas för att ansluta flera trådlösa datorer till routern. Exempel på accesspunkt (kopplas med kabel till routern). En accesspunkt gör ett trådbundet nätverk trådlöst.
 • Brandvägg konstruktion

  Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i BBR avsnitt 5:61. I korthet innebär det att byggnader antingen ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg. Alternativt kan så kallad analytisk dimensionering tillämpas.


  Ei 30

  Antivirusprogram kontra brandvägg: Skillnaden. En virusskanner, även kallad antivirusprogramvara eller anti-malware (ung. ”mot skadlig kod”), och en brandvägg är båda verktyg som används för att säkra en dator eller enhet som är ansluten till internet eller något annat nätverk. Enkelt uttryckt är en brandvägg mer av en extern.


 • Ei30 vägg

 • vad är en brandvägg hus
 • Ei60 vägg

  Brandvägg är förutom brandcellsgräns även bärande vägg vid brand. Dörr i brandvägg vid skyddsbehov Br1, och brandbelastning ≥1600 MJ/m 2. Dörr i brandvägg vid skyddsbehov Br2, Br3 och brandbelastning >1600 MJ/m 2. Arkivdörrar rekommenderar Daloc i klass EI120 alternativt EI 2 120 även där skyddsbehovet ej så kräver.