Vad är legaton


Legato synonym

  Vad betyder legato Sett till sin synonym betyder legato ungefär mjuka tonövergångar, lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till legato. Vår databas innehåller även sju böjningar av legato. Böjningar av legato Här nedan hittar du olika grammatiska böjningar av ordet legato.

Upprepning i musiken

Legat är en viss egendom eller ett visst belopp som i testamente tilldelats någon särskild person. Ett legat är alltså inte allt som en person lämnar efter sig, och inte heller arv som består av viss andel av hela kvarlåtenskapen, [1] [2] utan är specificerat till exempelvis ett hus, en penningsumma, angivet lösöre eller nyttjanderätten till en viss egendom. [3].


 • vad är legaton
 • Musikens piano

  Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.

   Nasaler

  legato i sammansättningar legatobåge Är frappera en synonym till isa? Vet ej Nej Hur används ordet legato? Han spelar legato med sordin och lägger in små finstämda vibraton. Öronen får sig en omgång när trombonens dovt melodiska legato kontrasteras mot slagverkens energiskt pockande utbrott.

  Staccato

 • Vad innebär ett legat? När måste legatarien ta legatet i anspråk? Får legatarien bo i legatet (lägenheten) före testatorns bortgång? Kan det ses som en gåva?.
 • Uttrycksfullt i musik

  Plural för legato är legaton, legatona, legatons och legatonas. Vad är plural för legato? Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet legato.
 • Som mer i noter

 • Som mer i noter

  Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt etablerad process för att hantera företags risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Länder såsom Tyskland och Norge har antagit lagar om obligatorisk due diligence och de senaste åren har konsensus vuxit för en lag på EU-nivå.

  Staccato motsats

  Sedan den gäller EU:s förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR). Från den gäller även EU:s förordning 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). Enligt båda förordningarna ska sponsor anmäla eller ansöka om prövning av en medicinteknisk produkt eller av en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik via EU-portalen.
 • Staccato