Centralfängelset karlskrona


Centralfängelset i Karlskrona (

Centralfängelset i Karlskrona (17-- – 1921) Kategori: Statlig myndighet. Kriminalvårdsanstalter: Kategori: Statlig myndighet. Kriminalvårdsorgan, övriga regionala (Tvångsarbetsanstalt 1896-1917).

Namn:Centralfängelset i Karlskrona ·

Karlskrona centralfängelse (Svensk Arkivinformation Ramsele) Centralfängelsets i Karlskrona arkiv (Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)).
 • centralfängelset karlskrona


  1. Centralfängelset i Karlskrona ( –

  Fängelsebyggnaden överläts till flottan år 1866 men lånades åter 1869-1879 för att hysa. ett mindre antal livstidsfångar. I det nya straffängelset som byggdes år 1866 inom den västligaste. delen av flottans skeppsvarv för 300 fångar inrymdes dels 106 Karlskronafångar, dels 77 fångar.

  Fängelset i Karlskrona kallades ; fästningsfängelse,

  Länscellfängelset i Karlskrona, senare Straffängelset i Karlskrona och Anstalten Karlskrona, i folkmun kallad Vita Briggen, var ett cellfängelse, beläget vid Skeppsbron, som öppnades 1851 och lades ned 2010. Fastigheten står kvar men ingen verksamhet bedrivs för tillfället.
 • Letar efter Oskar Wilhelm

 • Christina Helmby: Och är

  Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid.

  Centralfängelset i Karlskrona, Centralfängelset

   Centralfängelset i Karlskrona D3J:1 (1875-1885) Centralfängelset i Karlskrona D3J:2 (1886-1894) Fångar Varberg Malmö (1861) Fångvårdsanstalten i Karlstad DIIIo:1 (1876-1885) Fångvårdsanstalten i Östersund DIIIq:1 (1871-1901) Göteborgs länsfängelse DIIIo:1 (1887-1896) Kriminalpolisen i Malmö FIa:1 (1876-1876).

  Letar efter Oskar Wilhelm

 • English: The prison in Karlskrona with the guest harbor in front. Locally it's called "Vita Briggen" (white brig).
 • 8 Arkiv Digital, ”Centralfängelset Karlskrona”,

  ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt källmaterial via internet till historiker, släkt- och hembygdsforskare och andra som vill studera källorna i original.


 • Centralfängelset i Karlskrona (