Väteperoxid desinfektionsmedel effekt


Väteperoxid sårtvätt

Väteperoxid är ett desinfektionsmedel, och den oxiderande effekten hjälper till vid rengöring. Det kan användas som ett effektivt desinfektionsmedel i varje rum i ditt hem, för personlig hygien, i trädgården, vid livsmedelshantering, fläckborttagning och mycket mer.

Väteperoxid ica

Väteperoxid används som blekmedel inom industrin eller för till exempel tandblekning. Högre koncentrationer av väteperoxid är frätande och oxiderande. Treprocentig lösning säljs för blekning av bland annat hår och tänder.

Väteperoxid apoteket

  Väteperoxid verkar bakteriedödande och anses vara ett av de effektivaste och säkraste desinfektionsmedlen. Detta är ett av många skäl till att alltid ha väteperoxid hemma. Denna produkt har även förmåga att eliminera mikroorganismer genom oxidation, vilket betyder att den utför en slags kontrollerad förbränning.

Väteperoxid biltema

INCIDIN™ OXYFOAM S. Spordödande rengörings- och desinfektionsmedel i brukslösning med Hi-Speed väteperoxid H 2 O 2: en patenterad lösning med bredverkande effekt. Produkten är inte bara effektiv mot en rad olika patogener, utan lämnar dessutom inga aktiva rester.


 • Väteperoxid farligt

 • Väteperoxid städning

  Den bubblande effekten med frisättning av syre innebär också en uppluckring av plaque och biofilmer och underlättar därmed penetrationen av andra desinfektionsmedel (t ex natriumhypoklorit och jodsprit). 30% väteperoxid har alltså även en mekaniskt renande effekt.


 • väteperoxid desinfektionsmedel effekt


 • Väteperoxid blekning

  Desinficera ytor: väteperoxid har en utmärkt desinficerande effekt och är idealisk för att desinficera alla tvättbara ytor i huset, med särskild hänvisning till badrum och kök, platser som kräver större omsorg och uppmärksamhet vid desinfektion. Av samma anledning är det ett mycket användbart ämne att ta med på resa.

  Väteperoxid farligt

 • Väteperoxid har effekt på bakterier, svamp, sporer och virus. Väteperoxid kombinerad med etanol respektive isopropanol har påvisats vara effektivt för att inaktivera SARS-CoV Munsköljning med 1 % väteperoxid eller 0,2 % povidon före tandbehandling har föreslagits för att reducera den virala belastningen av coronavirus.


  1. Väteperoxid på huden

  Både natriumhypoklorit och väteperoxid är starka oxidationsmedel. Javex har dock inte lika kraftig desinficerande effekt som Klorin, för att få samma effekt krävs ungefär 10 gånger högre dos av en väteperoxidbaserad produkt jämfört med en natriumhypokloritbaserad produkt [8].