Långlivade djur


Håkäringen

Enable / Disable all experimental features; Replacement of CELEX identifiers by short titles - experimental feature. It replaces clickable CELEX identifiers of treaties and case-l.


  Världens äldsta landlevande djur

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) / av den 23 november om ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) / om långlivade organiska föroreningar (EUT L , , s. 24). Europaparlamentets och rådets direktiv /98/EG av den 19 november om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L.

Världens äldsta djur lista

brett spektrum av filterorganismer, ryggradslösa djur, fiskar, däggdjur och fåglar. Mikroplaster har också hittats i föda som är relevant för människor. Partiklar i mikro- och nanostorlek har visat sig tas upp från mag- och tarmkanalen. Effekter från intag av plast har setts för djurplankton (påverkan på fotosyntesen).


Världens största djur

 • Flodpärlmusslor i Rännsjöbäcken, Ulvsta. Flodpärlmussla är en av jordens mest långlivade djur. Världens äldsta kända flodpärlmussla levde i Görjeån, sydost om Jokkmokk och blev omkring år! På grund av flodpärlmusslans höga krav på sin miljö är den en viktig indikator- och paraplyart. Förekomst av flodpärlmussla visar på friska vattendrag där även andra arter trivs.


 • Världens största djur


 • Vilket djur lever kortast

   och jordbruksverksamheter innebär potentiella hälsorisker för djur och människor samtidigt som ekonomiska system hotas på grund av mark som blir obrukbar för jordbruk och andra ekonomiska syften. Återställande av förorenade platser i marginaliserade regioner som landsbygd i.

  Hur gammal kan en sköldpadda bli

  Document R Share. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) / av den 23 november om ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) / om långlivade organiska föroreningar (Text av betydelse för EES) PE/39//REV/1.

  Vilket djur är jag

  Det äldsta exemplaret som hittats var runt 1, år gammal. Den växer väldigt långsamt. 3. Galapagossköldpaddor. Sköldpaddor är väldigt långlivade djur. De växer inte bara till otroliga storlekar, utan kan även leva i dussintals år. De från Galapagosöarna är de mest långlivade, och de kan leva i upp till år. 4.
 • långlivade djur
 • Håkäringen
 • Vilket djur dödar flest människor i sverige

  Vilka djur blir äldst? Och hur gamla kan de bli? Hur gamla kan växter bli? Finns det organismer som inte åldras och i princip skulle kunna leva för evigt? Denna artikel handlar om åldersrekord. Läs också om orsakerna till åldrande och flera svar om långlivade och kortlivade djur på andra sidor.