Fackliga uppdrag


 • fackliga uppdrag
 • Sveriges ingenjörer kontakt

  Välkommen till ett fackligt uppdrag. Du har förtroendet att företräda medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen. Vad innebär ett fackligt uppdrag och hur går det till? Här hittar du information, material och verktyg som du kan behöva.


  Kollektivavtal sveriges ingenjörer

  Facklig tid – så funkar det. De flesta förtroendevalda har ordinarie arbetsuppgifter vid sidan om sitt fackliga förtroendeuppdrag. Men finns det kollektivavtal på arbetsplatsen har du rätt att utföra ditt fackliga uppdrag under arbetstid.


  Teknik fackförbund

  En facklig förtroendeman, som företräder de anställda på en arbetsplats, har enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen, FML) rätt till viss ledighet för att kunna utföra sitt det fackliga uppdraget. Lagen kompletteras inom det statliga avtalsområdet av det centrala avtalet om fackliga.
 • Sveriges ingenjörer kontakt
  1. Af fackförbund

  Fackligt inflytande innebär inte ett samägande av utvecklingsfrågorna. Det är arbetsgivaren som ansvarar för personalfrågor och leder alla förändringsprocesser. Du bidrar med din kunskap och dina erfarenheter i den partssammansatta samverkan. På så sätt får du inflytande i arbetsgivarens beslutsprocesser.


 • Skyddsombud
 • Sveriges ingenjörer förtroendevald

  Ledighet för fackligt uppdrag. Vad gäller när en anställd är deltidsledig för ett förtroendeuppdrag? Ska hen få behålla lönen och är ledigheten semesterlönegrundande? Ska den anställde visa upp någon form av bevis för att hen arbetar fackligt? LÄS SVAR.

  Mbl

   Vem utser facklig förtroendeman? Vilka regleringar finns för fackliga förtroendemän? Vad avses med fackligt uppdrag som medför rätt till ledighet? Hur avgörs vad som är skälig tid för det fackliga uppdraget? När har fackliga förtroendemän rätt till bibehållen lön vid fackligt arbete? När behöver arbetsgivaren stå för.

  Skyddsombud

 • Vill du veta mer om de fackliga uppdragen? I IF Metalls Uppdragsguide finns information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär. Där hittar du också information om vilka utbildningar du som förtroendevald på sikt bör gå.
 • Facklig representant lön

  Tid för fackligt arbete. Som fackligt förtroendevalda har du rätt att arbeta fackligt och utbilda dig fackligt på betald arbetstid. Det är förtroendemannalagen, FML, som ger dig denna rätt. För att FML ska gälla på din arbetsplats, krävs det att arbetsgivaren har kollektivavtal med Forena.