Hippokrates ed alltid


Hippokrates fyra principer

Hippokrates ed eller läkareden är en deontologisk ed som attribuerats till Hippokrates som traditionellt avläggs av läkare och tandläkare. [ 1] ". Läkareden" förekommer i reviderad form i Sverige, samtidigt som det förutsätts att läkarna följer de anvisningar som utges av Socialstyrelsen.
 • Läkareden alltid trösta
 • Modern läkared

   Hur har du det på din arbetsplats? Läs om våra 8 måsten! I den så kallade Hippokratiska eden, som formulerades för ca 2 500 år sedan, formuleras krav på god vård som fortfarande är aktuella. En ofta använd tolkning är: aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta.

   Läkared sverige

  Era. Classical Greece. Hippocrates of Kos (/ hɪˈpɒkrətiːz /; Greek: Ἱπποκράτης ὁ Κῷος, translit. Hippokrátēs ho Kôios; c. 460 – c. 370 BC), also known as Hippocrates II, was a Greek physician of the classical period who is considered one of the most outstanding figures in the history of medicine.

  Alltid trösta ofta lindra

  Hippokrates använde sig även av massage och olika rörelseövningar. [29] Professionalism. Hippokratisk medicin utmärktes av sin strikta professionalism, disciplin och rigorösa praxis. [30] Det hippokratiska verket Om läkaren rekommenderar att läkaren alltid ska vara välordnad, ärlig, lugn, förstående och seriös.

  Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta

  Velkjent er den hippokratiske ed, mindre kjent er nok tekstsamlingen. Om legekunsten som ble skrevet på 400-tallet f.Kr. Et utvalg av den 1 200 sider store tekstsamlingen Corpus hippocraticum er nå oversatt til norsk.

  Läkareden alltid trösta

 • Hippocratic Oath. The Greek physician Hippocrates (460–370 BC), to whom the oath is traditionally attributed. The Hippocratic Oath is an oath of ethics historically taken by physicians. It is one of the most widely known of Greek medical texts. In its original form, it requires a new physician to swear, by a number of healing gods, to uphold.


 • Läkareden socialstyrelsen

  Publicerad: Hippokrates, den kontroversielle nydanaren för vår syn på sjukdom och på läkarrollen, är en viktig förebild som vi behöver också i vår tid. De svagaste grupperna måste värnas såväl i forskningen som i den kliniska vardagen, och etiken måste ha en självklar plats såväl i vårdens vardag som i undervisning och forskning.

 • hippokrates ed alltid
 • Hippokrates ed sverige

  Galen, himself, often cites Hippocrates, aka “the Hippocratic writers,” as the point of departure for his own theory building. Thus, it would be fair to say that not only were the Hippocratic writers the first systematic biomedical writers in the Western tradition, but also the most influential to later writers. 2.