Lag om snöröjning


Snöröjning nya regler

Trots det som sägs i andra stycket ansvarar kommunen i enlighet med det som anges i första stycket för områden som ska användas för allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 18 eller 19 § plan- och bygglagen.

  Plan- och bygglagen

Lag () med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Utfärdad Ändring införd SFS i lydelse enligt SFS Ikraft Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad Definition.

Förordning om gaturenhållning och skyltning

Fakta Snöskottning Vilka åtgärder bör man vidta när snön kommer? Vilket ansvar och skyldighet har du som fastighetsägare vad gäller snö och is? Fastighetsägarens ansvar Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom.

 • Snöröjning trottoar ansvar stockholm

 • Vem ansvarar för snöröjning på trottoaren

 • Prioritering. Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till 7 centimeter på prioriterade gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen plogar först gång- och cykelvägar, genomfartsvägar, huvudgator, centrala gator och torg. Bostadsgator plogas i begränsad omfattning under helger.


 • Snöröjning trottoar ansvar stockholm

  Bl.a. har anläggningsbegreppet tagits bort ur flertalet koder i 29 kap. i miljöprövningsförordningen. Enligt de nya bestämmelserna omfattas lagring av tillstånds- eller anmälningsplikt om lagringen når upp till vissa mängder, oavsett om lagringen sker på en anläggning eller inte.

  Fastighetsägarens ansvar snöröjning

   En fastighetsägare kan hållas ansvarig om en person skadas av nedfallande snö och is eller halkar och ådrar sig skador till följd av detta. Denna artikel syftar till att kort precisera vilka lagar som aktualiseras när det gäller ansvar för snö och is och vad man som fastighetsägare bör ha extra koll på i vintertider.

 • lag om snöröjning
 • Väglagen

  Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning. Läs mer om ansvaret för de olika vägarna i Göteborg här. Om du är fastighetsägare har du också ett ansvar för vinterväghållning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor som ligger i anslutning till tomtens/fastighetens gräns.

  1998:929

  Regelverk angående snöskottning. Svaret på din fråga är väldigt beroende på i vilken kommun du befinner dig i. Olika kommuner har olika regler och föreskrifter om snöskottning och plogning. Kommunerna lägger även olika mycket ansvar på fastighetsägarna gällande denna fråga. En rekommendation är därmed att du även vänder dig.


 • Vem ansvarar för snöröjning på trottoaren