Vanligaste orsaken till kronisk njursvikt


 • vanligaste orsaken till kronisk njursvikt
 • Kronisk njursvikt överlevnad

   Den vanligaste formen av njursvikt är kronisk njursvikt. Då har man ofta en njursjukdom som gör att njurarna blir sämre med tiden. Ofta tar det flera år innan symtomen på kronisk njursvikt märks. Vid akut njursvikt kommer besvären snabbt, inom några dagar eller ett par veckor. De flesta blir helt friska efter att ha haft akut njursvikt. Symtom.

  Njursvikt orsak

 • Hjärt-kärlsjukdom, åderförkalkning Förträngning/stopp i urinvägarna ( prostataförstoring) Njursten Gifter ( svampgift) Extrem intorkning Det finns flera olika tillstånd och sjukdomar som kan leda till njursvikt. Exempelvis: Glomerulonefrit - inflammation i njurens kärlnystan Cystnjuresjukdom (polycystisk njursjukdom) - ärftlig njursjukdom.
 • Njursvikt alkohol

  Kronisk njursvikt kommer smygande, ofta under flera decennier, och är vanligtvis orsakad av en sjukdom som påverkat njurarna, till exempel: diabetes högt blodtryck njurinflammation långvarig förträngning i urinvägarna, till exempel på grund av förstorad prostata, njurstenar eller en tumörsjukdom cystnjurar åderförkalkning i njurarna.

  Kronisk njursvikt symtom

  Man talar om kronisk njursvikt om njurarnas förmåga att rensa blodet är försämrad. Vanliga orsaker till kronisk njursvikt är diabetes och högt blodtryck. Behandling kan hjälpa till att bromsa försämringstakten och därmed förebygga vård vid allvarlig njursvikt, såsom dialysbehandling.

 • Njursvikt orsak
 • Njursvikt följdsjukdomar

  Vid kronisk njursvikt är besvären ofta smygande och diffusa. Akut njursvikt kan däremot uppträda plötsligt, på någon dag eller några veckor. Vanliga symptom vid njursvikt är onormal trötthet, illamående och klåda. Vad händer i kroppen? Njurarna styr många processer i kroppen, och alla dessa påverkas när njurarnas funktion är nedsatt.

 • Njursvikt alkohol
 • Njursvikt symtom kvinnor

  Medicinskt granskad. Njursvikt innebär att du har nedsatt njurfunktion som påverkar kroppen på flera olika sätt. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt och kräver alltid vårdinsatser. Tidiga symptom kan vara långvarig trötthet, högt blodtryck och bensvullnad. I senare skeden kan symptomen bli livshotande och kräva dialys eller.

  Livslängd njursvikt

  Etiologi: Vid kronisk njursvikt försämras njurarna oftast långsamt under många år. De vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt i Sverige är glomerulonefrit, diabetes mellitus, kraftig ateroskleros. Andra, mindre vanliga orsaker är vissa ärftliga njursjukdomar som polycystisk njursjukdom, vissa blodsjukdomar och reumatiska.


   Njursvikt dödlighet

  Vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt är inflammation i njurarna, diabetes typ 1 och 2, samt kraftig åderförfettning. Ärftliga sjukdomar och hinder som försvårat tömningen av urin under en längre tid, kan i vissa fall också orsaka kronisk njursvikt. Håll koll på dina värden med en hälsokontroll.