Nämnder malmö stad


Malmö stad kommunfullmäktige

Våra nämnder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag styrs av två nämnder – arbetsmarknads- och socialnämnden och överförmyndarnämnden.

Malmö stad politiker

Här hittar du sammanträdesdagar för alla Malmö stads nämnder. Klicka på respektive nämnd för att få mer information om nämnden och deras ansvarsområden. Sammanträdesdagar under januari-juni 2023. Nämnder. Jan. Feb. Mars. Apr. Maj.

Organisationsnummer malmö stad

Uppdaterad 25 augusti 2023. Den politiska kommunledningen i Malmö består av företrädare från socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet som har samtliga kommunalrådsposter med beredningsansvar. Dessutom finns det tre tjänster som kommunalråd utan beredningsansvar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen malmö stad

  Adresser till Malmö stads nämnder. Uppdaterad 19 juli 2023. Här hittar du postadresser och mejladresser till alla nämnder i Malmö stad. Arbetsmarknads- och socialnämnden +. Fritidsnämnden +. Funktionsstödsnämnden +. Förskolenämnden +. Grundskolenämnden +. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +.

  Tekniska nämnden malmö

Funktionsstödsnämnden. Förskolenämnden. Georg och Christine Holmgrens samt Sigrid och Carl Gustaf Löwegrens fond. Gode män enligt lag om fastighetsbildning. Grundskolenämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Juryn för Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling.

Socialnämnden malmö

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. John Roslund. Vice ordförande.


 • Postadress malmö stad

  Välkommen till Malmömoderaternas sidor med kontaktuppgifter till ansvariga politiker i kommun, nämnder, riksdag och region. Läs mer om Malmömoderaternas oppositionsråd Helena Nanne.
 • nämnder malmö stad
 • Socialnämnden malmö
 • Malmö stad politiker
 • Malmö stad verksamheter

  Arbetsmarknads- och socialnämnden är den politiska nämnd. som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö stad. Arbetsmarknads- och socialnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.