Förbifart äs


Trafikverket projekt skåne

Vägen passerar genom samhället Äs med låg trafiksäkerhet och påverkan på boendemiljön som följd. På delar av sträckan saknas det också säkra möjligheter att gå eller cykla. När vi bygger en förbifart runt samhället istället förbättras boendemiljön.

 • Förbifart västerås
 • Trafikverket projekt västmanland

 • Förbifarten runt Äs ligger på väg 56 som ingår i det nationella stamvägsnätet och fungerar som väg mellan Norrköping och Gävle. Den kallas för "Räta linjen" och är ett alternativ för den som inte vill passera Stockholm på sin resa norrut eller söderut.
 • förbifart äs


 • Trafikverket projekt västmanland


 • Förbifart västerås

  Watch on. E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4:an binder ihop norra och södra Stockholm och gör att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar.

  Vägarbeten södermanland

  E4 The Stockholm bypass – Förbifart Stockholm – is a new route for the European highway (E4) past the Swedish capital. The new link will connect the southern and northern parts of the Stockholm county, relieve the arterial roads and the inner city of traffic and reduce the vulnerability of the Stockholm traffic system.

  Trafikinformation kvicksund

  Förbifart Stockholm (Stockholm Bypass) is a series of underground motorway tunnels currently under construction between the Kungens Kurva interchange in the south of Stockholm and the Häggvik interchange north of Stockholm. Most of this bypass, more than 17 out of 21 kilometres, is being built underground.

   Rytternekorset

  A 21 km motorway bypass is being constructed to relieve traffic in Stockholm: E4 Bypass Stockholm, or in Swedish “E4 Förbifart Stockholm”. The bypass, scheduled for completion by doesn’t just stand out as one of Sweden’s biggest infrastructure projects: its 18 kilometres of tunnel will make it the second-longest underground tunnel.

  Vägarbeten norrköping katrineholm

   Kärnkraften, förbifart Stockholm och Bromma flygplats bland annat. Avseende vägförbättringar invigdes förbifarten vid Jämshög, förbifarten vid Bromölla. invigdes Östra förbifarten utanför Katrineholm. Idag öppnas Östra förbifarten i Katrineholm. Därmed har förbifartens betydelse ökat, skriver kommunen.

  Vägarbete väg 55 56

  Filmen visar den nya sträckningen för förbifart Hjulsjö på väg 63 innan ombyggnationen. Avverkning har genomförts på den 4,6 km långa sträckan som ska byggas.