Medellön ekonom sverige


Företagsekonom lön

Senast uppdaterad: Medellönen i Sverige är 37 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen. Den lägsta medellönen har Marknadsundersökare och intervjuare.

  Civilekonom utbildning

Medellön i Sverige 38 kr Medellön Kvinnor 36 kr Medellön Män 40 kr Lönestatistik. Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan.
 • medellön ekonom sverige


 • Civilekonom lön stockholm

  Ekonom - medellön. Medellönen för en Ekonom är 47 kr brutto per månad ( kr per år) vilket är 12 kr (+34%) högre än den nationella medellönen i Sverige. En Ekonom kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 30 kr. De högsta lönerna kan överstiga 90 kr.

  Ingångslön ekonom 2023

  Senast uppdaterad: Medianlönen i Sverige är 34 kronor. Medianlön är den mittersta lönen i en grupp löner som sorterats i storleksordning från den lägsta till den högsta. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medianlönen av alla yrken.

 • Vad gör en civilekonom


 • Ingångslön ekonomi kandidat

   Genomsnittslön för Ekonom. Det finns anställda inom yrket Ekonom i Sverige, 79% är kvinnor och 21% är män. Män tjänar 3% mer än kvinnor. 39 SEK. 38 SEK. 39 SEK.

  Ingångslön ekonomi master

  I Sverige uppgick medianlönen till 34 kronor i månaden år Den var något högre i privat sektor än bland offentliganställda. Genomsnittslönen i hela ekonomin uppgick till 38 kronor. Medianlönen i Sverige skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan privat och offentlig sektor.

  Vad gör en civilekonom

 • Genomsnittlig nettolön Dubai= 3,€. Lön för en revisor Dubai= 5,€. Lön för en arkitekt Dubai= 6,€. Lön till barnvakt Dubai= 2,€. Löner för en servitör Dubai= 2,€. Lön för en tegelstenare Dubai= 3,€. Tandläkares lön Dubai= 14,€. se fler löner.


 • Civilekonom ingångslön

  I USA är medianlönen (på individnivå!) $43 före skatt och på den nivån kan man i snitt räkna med 20% skatt. (Det är såklart stora skillnader i både skatt och inkomst mellan delstater så detta är onekligen en förenkling) /år. I Sverige är medianlönen före skatt men med arbetsgivaravgifter 41 sek/månad.


 • Civilekonom ingångslön