Folkmängd i sveriges 10 största städer


Sveriges största städer

Har du koll på Sveriges största städer? Här är en uppdaterad lista med de största städerna i Sverige enligt folkmängd och yta
 • Sveriges 100 största städer
 • Sveriges största städer 1980

  Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.
 • Sveriges största städer
 • Sveriges femte största stad

  Sveriges 50 största städer till folkmängd. Detta är de 50 största städerna (tätorterna) i Sverige sorterade efter antal invånare i storleksordning. Störst till antal invånare är kanske inte oväntat Stockholm följt av Göteborg och Malmö. Sist på topp listan kommer Kungälv norr om Göteborg. Siffrorna avser samanställning.

  Sveriges största städer 2023

  De 3 största städerna i Sverige är Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter kommer Uppsala, Linköping och Örebro, följt av Västerås, Helsingborg och Norrköping. Folkmängden i Stockholm som toppar listar ligger kring en miljon invånare medan Södertälje som har plats 18 i listan har knappt invånare ().
 • folkmängd i sveriges 10 största städer


 • Sveriges 100 största städer

 • I den här artikeln kommer vi att utforska de 20 största städerna i Sverige och fördjupa oss i deras särdrag, befolkningssiffror och anmärkningsvärda attraktioner. I denna artikeln går vi igenom dessa städer och upptäcker vad som gör dem så anmärkningsvärda.


  1. Sveriges 20 största städer

  Sveriges största städer i Sverige sett till antalet invånare. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyråns senaste invånarräkning. Vi hjälper dig att komma ihåg de tio största städerna i Sverige! Jönköping. Befolkning: 9. Norrköping. Befolkning: 8. Helsingborg. Befolkning: 7. Västerås.

  Sveriges sjätte största stad

   Här är Sveriges 25 landskap! Det svenska landskapet är vanligtvis uppdelat i tre delar – Norrland, Svealand och Götaland – med namnen som vanligtvis hörs i väderrapporter. 1. Lappland. Yta: km2. Största stad (tätort): Kiruna.


  Sveriges 50 största städer

  Har du koll på världens största städer?Här har topp10 samlat en lista med de 10 största städerna i världen enligt yta och folkmängd. Hur man räknar dessa kan dock variera och ge olika resultat då flera av städerna har ett storstadsområde och ett centralt stadsområde.