Statsbidrag skolmiljarden


Statsbidrag 2024

Statsbidrag - Skolverket Start › Skolutveckling › Statsbidrag Statsbidrag Med våra statsbidrag kan du som driver förskolor, skolor och vuxenutbildning ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig. Det finns även statsbidrag för organisationer som arbetar med utbildning. Hitta och välj statsbidrag Om statsbidrag för skolan.

Skr statsbidrag

  Statsbidragskalendern - Skolverket Start › Skolutveckling › Statsbidrag › Statsbidragskalendern Statsbidragskalendern 2023 Här ser du när det går att ansöka om och begära utbetalning för Skolverkets statsbidrag för 2023. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.

  Statsbidrag - socialstyrelsen

15 000 000 kr för att huvudmannen ska sänka avgiften för elever (som slutfört sin gymnasieutbildning under 20och som drabbats negativt av spridningen av covid-19) som vill göra s.k. prövning för att få högre betyg.


 • Statsbidrag kommuner 2023
 • Statsbidrag kommuner 2023

  De statsbidrag som Skolverket ansvarar för kan huvudsakligen sökas av den som företräder en huvudman enligt skollagen. En enskild lärare, rektor eller skolenhet kan alltså inte söka statsbidrag.

  Riktade statsbidrag

  Skolmiljarden 2021 är ett sådant exempel. Ekonomibloggen, inlägg om statsbidrag En sommar som prövat vårt tålamod och vår beredskap 2023-08-16 Budget och planering Statsbidrag, Skatteunderlagsprognos Vårpropositionen bit för bit 2023-04-20 Budget och planering Vårbudget, Statsbidrag Det är svårt att göra 180 prioriteringar.

  Statsbidrag 2023

  Statsbidrag för likvärdig skola 2022 Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Viktiga datum och beslut Bidragsomgången 2022 Bidragsramar, ökat anslag: januari 2022 Visa.
 • statsbidrag skolmiljarden
 • Statsbidrag 2023 vård och omsorg
 • Vad är statsbidrag

  Generella statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag: Specificering av statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner åren 2023–2026 (Excel) Excel, 45 kB. Publicerad 2023-09-25. Specificering av övriga statsbidrag. Riktade och generella statsbidrag som ej ingår i filen Prognosunderlag.

  Statsbidrag 2023 vård och omsorg

 • Skolbiblioteksforum. Lars Rejdnell [email protected]. Skolbiblioteksforum. Lärande. Barn och elever behöver stöd i sitt undersökande arbetssätt. Skolbiblioteket har stora möjligheter att bli ett rum för lärande.