Kursplan sva åk 1


Kursplan svenska

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen

  Kursplan engelska

Kursplaner. Kursplaner för grundskolan. Kursplaner för anpassade grundskolan. Kursplaner för sameskolan. Kursplaner för specialskolan. Kursplan för svenska för invandrare (sfi) Kursplaner för komvux grundläggande. Kursplaner för komvux som anpassad utbildning grundläggande.


 • kursplan sva åk 1


 • Lgr 11
 • Kursplan svenska 7-9

  Tidigare kursplaner (år ) Start. › Undervisning. › Grundskolan. › Läroplan och kursplaner för grundskolan. › Kursplaner för grundskolan.

  Lgr 11

  Lantbruksmaskinsteknik. Larm och säkerhetsteknik. Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik. Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik. Lastbilar – reparations- och systemteknik. Lastbilspåbyggnadsteknik. Lastmaskiner och truckar inom naturbruk. Latin – språk och kultur. Ledarskap och organisation.


  Läroplan grundskolan

  I alla delkurser får du ta del av aktuell forskning som är relevant för dig som lärare i åk Den första delkursen, Introduktion, syftar till att ge dig som undervisar i åk en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor.

 • Kriterier för bedömning av kunskaper
 • Kursplan idrott och hälsa

  Du kan läsa svenska som andraspråk som ditt första- eller andraämne inom ämneslärarprogrammet. Mer information om kurserna i svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet och deras kursplan, schema, litteraturlista, med mera, hittar du på respektive kurssida (se länkar nedan).

  Kriterier för bedömning av kunskaper

 • Under kursen får du kunskap om hur andraspråksinlärning går till och får inblick i hur olika faktorer kan påverka språkutveckling. Kursen har ett didaktiskt perspektiv och belyser hur språkutvecklande andraspråksundervisning kan bedrivas. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.
 • Delkurs två belyser och problematiserar

   Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med betygskriterier. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för.