Latin på gymnasiet


 • latin på gymnasiet
 • Gymnasium sverige

  Gymnasiale uddannelser med latin Du kan få latin på A-og B-niveau på stx og på C-niveau som fælles valgfag. Læs mere: Stx: Latin A, Latin B. Fælles valgfag: Latin C. Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

  Gymnasium program

  Latin på gymnasiet Latin er et obligatorisk fag på Sprog+-studieretningerne. Du kender lidt til latin fra almen sprogforståelse (AP) i grundforløbet, det er på mange måder en fortsættelse af det. Latin er et godt hjælpefag, hvis du gerne vil blive bedre til grammatik i alle sprogfag, men det er også et kulturfag, hvor du lærer noget.

   Humanistiska programmet stockholm

  Utbildningshistoria, Utbildningssociologi, Skolämnen, Latin. Titel: Att läsa latin på gymnasiet – en undersökning av elevers uppfattningar om ämnet. Title: Learning Latin in upper secondary school – a study of students’ conceptions of the subject. Författare: Malin Bünsow.

  Slöjd gymnasiet

  Latin på C-niveau. I latin på C-niveau læser vi lettere latinske tekster af mindst 3 klassiske forfattere. Når latin-C er en del af den supersproglige studieretning, er der et tæt samarbejde med de moderne sprogfag. Desuden kan faget indgå i samarbejde med fx dansk og historie. Latin-links. Begyndertekster om Cicero (åbner i nyt vindue).

  Fakta om gymnasiet

 • Faglige mål. Eleverne skal kunne: – oplæse og oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler. – analysere og fortolke latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst og perspektivere dem i forhold til såvel antik som til senere senerekultur.
 • Humanistiska programmet behörighet

  På Humanistiska programmet, Inriktning Språk, läser man svenska, engelska, latin och ett modernt språk på poäng. Man läser också en programfördjupning i språk på poäng och vad du kan läsa inom den måste du kolla med den skola du vill gå. Det kan bli svårt att läsa franska, tyska, mandarin, arabiska och.

  Humanistiska programmet kurser

  Propædeutik. Når du søger ind på tilvalget i Latin er det ikke en forudsætning, at du har haft latin og græsk på højt niveau i gymnasiet. Vi tilbyder dig nemlig sprogkurser i græsk og latin, som du skal tage de to første semestre af tilvalget, hvis du ikke allerede har haft fagene i gymnasiet.

  Humanistiska programmet språk

   Av de som svarat att de läst latin på universitet hade något mer än hälften, 56 svarande, enbart läst latin på högskolenivå, utan förkunskaper från gymnasiet. Andra sätt att inhämta latinkunskaper var på kvällskurs (2), distanskurs (2), komvux (1), KY-utbildning inom medicinsk terminologi (1), och på fritiden (1).
 • Fakta om gymnasiet