Covid test snabbtest tillförlitlighet


 • Använd inte produkten om


  1. Ett stort antal snabbtest

  senaste nytt 05 jan, Under de senaste veckorna har försäljningen av snabbtest nått rekordnivåer. Det har dock visat sig att testresultaten inte alltid är att lita på. Enligt en färsk undersökning kan felmarginalen ligga på drygt 30 procent. Försäljningen av snabbtester för covid har ökat lavinartat under jul och nyår men.


  Du som är omsorgstagare får veta

  Samtliga antigentest som finns tillgängliga på den svenska marknaden redovisar en tillförlitlighet på över 90 procent, det vill säga att testet visar ett korrekt resultat, under förutsättningen.

  Ett negativt antigentest är inte

  Inom loppet av minuter kan ett antigentest, även kallat självtest eller snabbtest, visa om du kan ha en pågående infektion av covid Testet kan användas både av symtomfria personer och för de med symtom. Dock är testernas känsligheten bäst under infektionens 5 första dagar.
 • När det inte är möjligt
 • Använd inte produkten om

 • I en vårdstudie från Kvalitetssäkringsföretaget Equalis visade två av tre snabbtester för covid fel – personen var smittad av covid fast testet visade negativt. Så hur tillförlitliga.
 • Snabbtester ska bara användas

  Ett snabbtest är ett så kallat lateralt flödestest, som ger en ögonblicksbild av ditt sjukdomstillstånd i stunden, och ger svar på om du har covid eller inte. Snabbtester liknar och fungerar på flera sätt som ett graviditetstest.

  Den vanligaste använda metoden

  Ett PCR-test har en hög känslighet både tidigt och sent i infektionsförloppet med covid Vad är skillnaden mellan antigentest och PCR-test? Antigentest tar du när du är symtomfri och PCR test när du har symtom och känner dig sjuk.
 • covid test snabbtest tillförlitlighet


 • Hur tillförlitliga är snabbtesten?

   Värt att ha i beaktning är också att snabbtesterna inte har samma tillförlitlighet som PCR-test, och att man därför bör vara försiktig om man känner sig dålig trots ett negativt testresultat.


  När det inte är möjligt

  Self-tests for COVID give rapid results and can be taken anywhere. Self-tests detect current infection and are sometimes also called “home tests,” “at-home tests,” or “over-the-counter (OTC) tests.”. They give you results in minutes and are usually antigen tests. These are different from laboratory-based PCR tests or self.