Sök domstol postnummer


Vad är en domstol

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Du kan söka på domstolens namn eller ort där domstolen finns. Om du skriver in ett postnummer listas alla domstolar som har detta i sitt upptagningsområde.

Sveriges domstolar kontakt

  Förvaltningsdomstolar. Du kan söka på domstolens namn eller ort där domstolen finns. Om du skriver in ett postnummer listas alla domstolar som har detta i sitt upptagningsområde.

Olika domstolar

Sök Du kan söka på domstolens namn eller ort där domstolen finns. Om du skriver in ett postnummer listas alla domstolar som har detta i sitt upptagningsområde.

Domstol förkortning

Beställ domar, beslut eller handlingar. Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling.
 • Sök målnummer tingsrätten

 • Domstol korsord

 • Svenska domstolsexperter på internationellt uppdrag. Sveriges Domstolar är en del av ett långsiktigt internationellt utvecklingssamarbete som bidrar till att bygga upp och utveckla andra länders rättsväsende. Vi deltar också i olika fredsfrämjande insatser. Varje år deltar cirka 40 experter från Sveriges Domstolar i det.

 • Domstol korsord


 • sök domstol postnummer

 • Sök målnummer tingsrätten

  Postnummer Postnummersystemet i Sverige. Beskrivning av systemet (pdf) Sök postnummer och adress. Postnummer- och postortändringar. Postnummer- och postortändringar som berör upp till ca 50 hushåll och företag kan ske när som helst under året. Enstaka nya postnummer skapas varje vecka. Större postnummerändringar går till på.

  Domstol logga in

  Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar. Telefon, växel. E-post. att@ E-tjänster. Skicka handlingar digitalt. Besöksadress. Tingsvägen 11, 61 Sollentuna.

   Sök ärende tingsrätten

  Rättspraxis. På den här sidan hittar du vägledande avgöranden från domstolar och myndigheter. Du hittar också en sammanställning över beslut om förtursförklaringar i domstol. I Sverige är det i första hand domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är vägledande. Domstolarna avgör själva om ett.