Flygpsykologiskt lämplighetstest stockholm


Flygpsykologiskt lämplighetstest malmö

I den flygpsykologiska lämplighetsprövniningen testas kognitiva och operativa kapaciteter som spatial förmåga och perception, medan bedömningen av psykisk hälsa är en screening och utvärdering av psykiatriska tillstånd. Information om hur du går tillväga för att bli pilot finns oftast på flygskolornas hemsidor.

Skandinavisk flygpsykologi

  Vårt Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest genomförs av erfarna och licensierade psykologer som är utbildade i flygpsykologi. Testet tar cirka sex timmar att genomföra och administreras i flygmedicinskt centrum med en bekväm och professionell miljö. Why FMC? At FMC, we pride ourselves on being the leading aeromedical center in Scandinavia.

 • Kommersiell pilot utbildning
 • flygpsykologiskt lämplighetstest stockholm


 • Flygmedicinskt centrum


 • Flyg utbildning

  Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest (Adapted Aviation Psychological Aptitude Test) är avsett för personer som funderar på en karriär inom flyget eller som vill bedriva avancerad flygutbildning. Detta test rekommenderas också för piloter som vill bedöma sin psykologiska kondition och förbättra sin prestation. Vad är det & vad innehåller det?.

  Kommersiell pilot utbildning

 • Förstagångs- intyg För pilotelever som vill söka till pilotskolor är ett Förstagångs-Intyg vanligtvis ett behörighetskrav. FMC är ett av de enda två flygmedicinska centra i Sverige som gör den förstagångs undersökningen för FCL klass 1. FMC erbjuder även förstagångs undersökningen för FCL klass 2/3 och cabin crew. BOKA EASA 1/2/3.

 • Flygmedicinsk undersökning

  Flygmedicinskt Centrum - FMC - Flygläkare - Flygpsykolog LUFTFARTSINDUSTRIENS FØRSTEVALG i Øresund Vi hjælper dig med at flyve sikrere og sundere 0 års erfaring 0 flyvemediciner 0 psykologer 0 serviceområder Kontakt os RING - Telefontid: Mån-Fri - E-POST mottagning@ Svar indeni arbetsdagar Besøg os Malmø C.


   Pilot adhd

  Nedanstående frågor gäller flygpsykologiskt lämplighetstest utfört av Flygmedicinskt Centrum om inget annat anges. Vad är det för skillnad på en flygmedicinsk undersökning och ett flygpsykologiskt lämpighetstest? Hur lång giltighet har testresultatet från lämplighetstestet? Hur går testet till? Om jag inte klarar testet, när kan jag då göra om det?.


  Flygmedicinskt centrum

  Flygpsykologiskt lämplighetstest malmö Aviation Psychological Aptitude Test(Flygpsykologiskt Lämplighetstest)is intended for individuals who are considering a career in aviation or who want to pursue advanced flight training. This test is also recommended for pilots who want to assess their psychological fitness and enhance their performance.


  Tfhs tester

  Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest. Kognitiv checklista ADL. Inför provet – perception och minne.