Arbetskamrater som inte hälsar


Nedlåtande kollega

15 nov 2019. Samuel West. – När det gäller gnälliga, jobbiga arbetskamrater brukar jag tänka på andemeningen i sinnesrobönen. ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden, säger Samuel West, forskare vid psykologiska institutionen på Lunds.


 • Orkar inte med min kollega


 • Kollega skvallrar till chefen
 • Orkar inte med min kollega

 • Fokusera på de beteenden som irriterar dig, inte på medarbetarens eller kollegans personliga egenskaper. Detta hjälper dig att skilja på fördomar och äkta motvilja. Börja med hypotesen att personen gör saker som du inte gillar men är en bra person.

 • Kollega som inte gör sitt jobb

  Eller låter du själv bli att hälsa på arbetskamrater? Vad betyder hälsningar för stämningen på en arbetsplats? Berätta om dina erfarenheter, du får vara anonym.

  Min kollega får mig att må dåligt

   Om du har kollegor som förgiftar din arbetsdag. Fastna inte i att fokusera på hur irriterande eller jobbiga dessa negativa personer är – tänk istället på hur du ska hantera dem. Det gör att du då kan kontrollera nästa situation, eller i varje fall gör din hantering mer effektiv.

  Hantera kollegor som inte presterar

  Personer som inte hälsar, brukar i diverse undersökningar dyka upp som exempel på kollegor man inte vill ha. Chefer som hälsar på alla brukar lyftas fram som bra. Tänk då att du hälsar glatt på kollegan, som bara tittar tomt framför sig, som om du inte fanns. Det är förstås möjligt att personen är sur på det du gjort eller inte.

   Min kollega pratar illa om mig

  "Det finns människor som inte bara kastar av sig sitt ok, utan också snidar något vackert av det." Stig Johansson. Försöker skriva lite om något då och då och nu var det dags igen. Människor som dränerar en. Ny forskning från Friedrich Schiller University i Tyskland visar just hur allvarliga giftiga/dränerande människor är.

  Kollega pratar inte med mig

  Att man störde sig på arbetskamrater som man tyckte letade skäl att inte gå till jobbet. Men nu, efter pandemin, undrar jag om det blir ett nytt förhållningssätt. Att man inte är hjälte när man går till jobbet när man är sjuk.

 • arbetskamrater som inte hälsar


 • Kollega skvallrar till chefen

  Mer än ytligt ”gemenskapande”. För Annika Härenstam är sociala relationer i arbetslivet inte först och främst en fråga om att arbetskamrater gillar varandra och trivs ihop. Visst kan detta vara nog så värdefullt och något som många människor spontant säger är viktigt för deras arbetsglädje och trivsel.