Vilken tid på året står solen som högst


 • Solens upp- och nedgång hela året
 • Solens upp- och nedgång hela året

 • Ett analemma visar solens position på himlen för ett givet klockslag varje dag under ett år. Exempel på solbanediagram för Norrköping (58,6°N 16,2°O) som visar solens höjd över horisonten och i vilket väderstreck solen står för olika tidpunkter under dagen och över året.
 • Vart går solen ner

  Solen står som högst vid lokal middag över ekvatorn vid vår-och höstdagjämning och som lägst vid lokal middag när det är vinter- eller sommarsolstånd. Vid sommarsolståndet når solen ungefär lika högt på himlen (~43°) när den står som högst vid breddgraderna runt Nordkap (71,10°N) som den gör när den står som högst på.

  Vart går solen upp kompass

  Varför står solen som högst vid olika tidpunkter. På grund av att jorderns bana runt solen är elliptisk och att jordaxelns vinkel inte är fast så avviker jordens bana från den förväntande. Tidsförskjutningen kan vara så mycket som 15 minuter - före eller efter. Elevation. Elevation är en vinkelkoordinat för lägesbestämning av.

   Solens upp- och nedgång tabell

  Solen står högst på himlen omkring klockan 12 (klockslaget beror på exakt var man bor i sin tidszon) när man har normaltid. Vid sommartid infaller detta istället kring klockan 13. Anledningen till att 12 normalt placeras längst upp på en klocka med visare är att solen brukar stå högst då på dagen.

  När går solen upp

  I Haparanda står solen som högst när normaltiden är mellan 11:07 och 11:38 beroende på vilken dag under året det är. Där står solen aldrig som högst när klockan är 12:00 normaltid. Man skulle kunna tro att soltid och klocktid alltid överensstämmer om man befinner sig på Sveriges standardlongitud = 15 grader.

  Var går solen upp- och ner

   Det dygn under året då solen står som högst på himlen och dagen är som längst inträffar den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest mot solen. Vintersolstånd Den kortaste dagen på året. Det dygn då solen står som lägst på himlen. Inträffar den 20 eller 21 december på norra halvklotet. Jordaxeln.

  Google maps solens placering

  Solstånden inträffar två gånger om året då jordaxeln lutar som mest in mot eller bort från solen. På norra halvklotet är sommarsolståndet den tidpunkt då jordaxelns lutning gör att solen står som högst på himlen och därmed är uppe längst.


  Solens upp- och nedgång karta

  Vintersolståndet är den tidpunkt då solen antar sin minsta deklination, det vill säga står som lägst på himlen på norra halvklotet. Då är dagen där som kortast under året. Vintersolståndet inträffar som regel dagarna runt den 21 december. Vid vintersolståndet lutar jordaxelns norra del maximalt bort från solen, vilket medför.

 • vilken tid på året står solen som högst