Hur får man stöd som förälder


 • Förälder till deprimerade vuxna barn


 • Föräldrapenning

  Se till att du får egen tid att göra sådant som du tycker om, som fritidsintressen eller hobbys. Be vänner och familj om hjälp och avlastning. Många vill oftast hjälpa till om de blir tillfrågade. Tacka ja om någon erbjuder hjälp. Använd dig av det stöd som du kan få från till exempel kommunen.


  Förälder till barn med psykisk ohälsa

  Hälso- och sjukvården har också ett lagstadgat ansvar för att barn och unga som har en förälder som är sjuk får information, råd och stöd. Här kan du läsa mer om stöd för barn och unga.


  Föräldraledighet

   Om du behöver stöd och hjälp som förälder eller vårdnadshavare Du kan få stöd och hjälp på många olika sätt, bland annat hos barnavårdscentralen, BVC. Du kan också få stöd hos socialtjänsten i din hemkommun.

   Föräldrautbildning

  Motiveringen löd: ”Föräldralinjen är en avgörande hjälp för föräldrar och andra vuxna som behöver stöd i sina relationer med barn och ungdomar. Den fyller ett tomrum för de som behöver någon att vända sig till och främjar förståelsen mellan generationerna.”.

  Föräldrar på engelska

  Som förälder har du rätt till barnbidrag från staten som ekonomiskt stöd. Alla barn i Sverige har rätt till barnbidrag till året de fyller 16 år. Därefter erbjuds studiebidrag till alla barn som studerar vidare i gymnasiet. Som ensamstående förälder har du rätt till underhållsbidrag ifall ditt barn bor hos dig.


 • Föräldrapenning

 • hur får man stöd som förälder

 • Min vuxna son mår psykiskt dåligt

  Hur du som förälder kan stötta. Skapa en trygg och lugn miljö för ditt barn genom att vara närvarande och lyssna på deras känslor. Visa förståelse och stöd, samtidigt som du tydligt kommunicerar att skolan är viktig och nödvändig. Förbli aktiv i kommunikationen med skolan genom regelbundna möten eller samtal.


  Vi föräldrar

  Att ha ansvar som förälder kan kännas ovant och svårt i början. Man kan också känna en saknad efter hur livet var innan barnet kom. Man kan känna en stark kärlek direkt och vilja att ta hand om barnet. Det kan också hända att man inte känner något särskilt för barnet. Alla har inte starka känslor med en gång. BVC kan hjälpa.

  Förälder till deprimerade vuxna barn

 • Stöd och kunskap för dig som är förälder. Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv och du vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att vara trygg, utvecklas och må bra. Vi vill finnas där som någon du kan vända dig till för att få stöd och kunskap om hur du kan stötta, vägleda och ställa lagom krav.