Antiseptiskt förband


Vätskande sår på benet

Byt förband vid behov om såret luktar illa eller har kraftig sekretion, oftare vid sårinfektion och vid fotsår hos personer med diabetes. Om sårsekretionen ökar och misstanke om riklig kolonisation eller sårinfektion finns bör lokala antiseptiska preparat (jod, silver, PHMB, medicinsk honung eller hydrofobt förband) användas.
 • Gult fibrin i sår


 • Vätskande sår som inte läker

  Ett tunt självhäftande hydrokolloidalt förband för fuktig sårläkning. Underlättar upplösning av fibrin och död vävnad. Användning. En fördel med det tunna förband är möjligheten att inspektera såret genom förbandet. Kan användas som primärförband men också som täckförband över exempelvis sårgel, alginater.

  Omläggning av sår material

  Superabsorberande antiseptiskt förband med kol (Olika strokekar) Artikelbenämning: Curea P1 Duo Active 10x10cm, Steril.

  Hydrofoba förband

  Ett antiseptiskt medel l. förband. Luft-syran (dvs. kolsyran) är et af de mäst kraftige antiseptiska eller röta hindrande medel. Hedin Pharm. 46 (). Den.. antiseptiska verksamheten hos ättiksyrad lerjord. Hygiea , s.

  Gult fibrin i sår

 • Moderna antiseptiska sårförband är säkra att använda och har god effekt och får inte förväxlas med äldre, celltoxiska preparat. Viss försiktighet krävs vid behandling av sår hos barn, stora sår och eventuella överkänslighetsreaktioner för vissa komponenter i de antiseptiska produkterna.


 • Förband sår

   -Vid diabetesrelaterade sår där arteriell kärlproblematik och/eller infektion misstänks, rekommenderas att patienterna vid tidig observans av tecken på komplikationer remitteras till multiprofessionellt team enligt nationella tecken på infektion använd antiseptiskt förband av typen PHMB, silver, jod eller honung.

   Ta bort fibrin i sår

  inte byta förband lika ofta. Det är rekommenderat att byta förband varannan till vart tredje dag och fylla på med ny manukahonung i samband med byte av förband. Om du applicerar MANUKA Fill utan att lägga på förband så är det rekommende-rat att göra det gånger per dag. Applicera MANUKA Fill gånger per dag.

  Hydrokolloidala förband

  Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Vad har huden för funktion?, Vilka är hudens tre lager?, Akuta sår and more.


 • antiseptiskt förband


 • Vätskande sår på benet