Varför ska vi ha kvar djurparker


Dåligt med djurparker

  Högholmens direktör Sanna Hellström förklarar varför djurparkerna behövs. Forskaren Jenna Aarnio kommer i sin tur med orsaker till varför de inte behövs.

Nackdelar med djurparker

Om det gäller djurungar i Sverige, så ska Naturvårdsverket ge djurparken tillstånd att rehabilitera djuret – ibland kan djuret släppas tillbaka ut men ibland får djuret stanna kvar i djurparken.

Parken zoo djurplågeri

Vilda djur i djurparker lider ofta fysiskt och mentalt eftersom deras komplexa sociala, beteendemässiga och fysiska behov väldigt sällan kan tillgodoses i onaturliga miljöer som människor skapat åt dem. Många av de djur som finns i svenska djurparker är inte heller anpassade till vårt klimat och även det medför många gånger problem.

Argument för att stänga djurparker

 • Så arbetar Djurens Rätt för att begränsa djurparkerna: Informerar allmänheten om varför djur inte ska ses som underhållning, och vad en kan göra åt det. Sätter press på politiker och myndigheter i frågor som rör djuren. Djurens Rätt arbetar exempelvis för att begränsa antalet djurarter i fångenskap genom en positiv lista.


 • Argument mot djurparker

  q Fråga & Svar Sven-Erik Sjöstrand Vänsterpartiet vill förbjuda djurparker. Två riksdagsledamöter har lagt fram en motion om saken. Varför då, Sven-Erik Sjöstrand (v)? – Djuren lider. De får djurparkssjuka - zoochosis - och blir apatiska.

  Borås djurpark

  Det har normaliserats att ha elefanter, delfiner och schimpanser på zoo, men det betyder inte att det är normalt eller nödvändigt. Zoodirektivet, som styr vår implementering av djurparkerna, anger tydligt att djurparker ska jobba med att bevara biologisk mångfald.
 • Argument mot djurparker

 • varför ska vi ha kvar djurparker
  1. Hur många djurparker finns det i sverige

  Forskare: Cyniskt och oetiskt. Forskaren Helena Pedersen har länge studerat djurparker och deras förhållningssätt till djur. Hon är starkt kritisk till djurparkens förklaringar kring varför.
 • Argument för att stänga djurparker


 • Djurparker sverige

  Varför djurpark? Stora förändringar har skett i världen sedan de första offentliga djurparkerna öppnades. Dagens stora kunskap om djurs och växters ekologi har gjort många djurparker till centrum för biologisk mångfald och lärande i stimulerande och underhållande miljöer för såväl barn som vuxna.