Tvättmaskinen låter vid tömning


Tvättmaskin låter högt vid centrifugering samsung

När tvättmaskinen ska tömma vatten (händer några gånger under en vanlig cykel) så låter den (pumpen?) väldigt ansträngd, och slangen därbak hoppar och har sig. Är sjukt sjuk just nu och har bara mäktat med att tömma nålfiltret (som var tomt). Förstår att det finns ett filter på baksidan också men tveksam om det är felet.

Missljud tvättmaskin electrolux

Ljudet kan vara konstant eller ha ett oregelbundet mönster. Vissa klickande ljud är normala vid början eller slutet av en tvättcykel. Om dessa ljud förekommer under hela tvättcykeln: Kontrollera att tvättmaskinen står plant. Se om något objekt kan skramla utanför tvättmaskinen ( strömkabeln eller avloppslangen).

Tvättmaskin låter högt vid centrifugering

2. Tvättmaskinen centrifugerar inte Om maskinen tvättar men inte centrifugerar blir du stående med en hög blöta kläder. Det kan då vara något fel på motorn som gör att vissa delar av programmet inte kan utföras. Widercrantz förklarar att det är skillnad mellan en maskin som bara snurrar runt trumman och en som centrifugerar.

  Missljud tvättmaskin cylinda

Lösning. Kontrollera att tvätten ligger jämnt fördelad i trumman. Kontrollera att produkten står i våg. Kontrollera att produkten inte slår i något intill den. Kontrollera om det låter om man snurrar en tom trumma för hand. Låter det fortfarande högt, kontakta auktoriserat servicecenter.

 • tvättmaskinen låter vid tömning
 • Tvättmaskin gnisslar centrifugering

 • 1. Stäng av maskinen. 2. Dra ut kontakten. 3. Öppna och ta bort serviceluckan. 4. Töm ut allt vatten via avloppsslangen eller genom att långsamt ta av pumplocket. 5. Rengör pumpens insida, gängan och pumphuset tills pumphjulet är fritt och kan rotera. 6. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast det ordentligt. 7.
 • Bosch tvättmaskin låter vid centrifugering

  Töm maskinen manuellt genom att öppna nålfällan enligt bruksanvisning. Hitta din bruksanvisning här Gör rent nålfiltret och kontrollera så att det inte är täppt (det är normalt att vatten är kvar i utrymmet där filtret sitter) Kontrollera att tömningsslangen sitter korrekt Om möjligt, töm tömningsslangen och kontrollera att det inte är ett stopp.

  Trasigt lager tvättmaskin

   Ursäkta otydligheten, men jag önskar ansluta tvättmaskinen till golbrunnen. okej, Vet inte hur allt ska stå, men det går ju att dra rör i golvnivå och sätta en 90graders ned mot golvbrunnen. Inte så praktiskt om röret dras tvärs över hela rummet men om golvbrunnen är nära. typ. Hunneberg.

 • Tvättmaskin gnisslar centrifugering

 • Tvättmaskin låter som ett flygplan

  Centrifugerings-förmågan är en variabel som mäts noggrant vid tester. Det man tittar på är hur torra kläderna är efter processen. Ju mer vatten som finns kvar efter centrifugeringen, ju sämre är tvättmaskinen på att torka tvätten. Nyare modeller håller hög standard på centrifugeringen och brukar klara testerna med höga betyg.