Intäktsränta skatteverket


Intäktsränta skattekonto bokföring

Intäktsränta. Från den 1 augusti 2023 är intäktsräntan 2,25 procent. När basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan. Kostnadsränta. När du har ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta. Kostnadsräntan beräknas efter två olika nivåer beroende på orsaken till underskottet.

  Ränta på skatteåterbäring

Vad är intäktsränta? Intäktsränta är den ränta som tillgodoräknas en kontoinnehavare när det finns ett överskott på skattekontot. Hur beräknas intäktsränta? Intäktsräntan beräknas vanligen till 45 procent av basräntan.


Spara på skattekonto

Intäktsränta på skattekontot Kostförmån Kostnadsavdrag Kostnadsränta på skattekontot Kyrkoavgift.
 • intäktsränta skatteverket


 • Ränta skattekonto 2023

  Bokföring utav Intäktsränta manuellt: Konto 1630 Debet Total summa Konto 8314 Kredit Total summa. Intäktsräntan är skattefri medan kostnadsräntan är ej avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen. Läs mer hos Skatteverket om intäktsränta i skattekontot och Kostnadsränta i skattekontot. Läs mer.

  Sätta in pengar på skattekonto

 • 2019 Tidigare En ränteutgift är en kostnad för att få en kredit. Den som har varit betalningsansvarig för skulden och betalat räntan har som huvudregel rätt till ränteavdraget. Den som har lånat pengar för att köpa en tillgång utomlands måste ta hänsyn till bestämmelserna i skatteavtalen. Räntor kan även förkomma i näringsverksamhet.
 • Hög kostnadsränta skatteverket

  Det innebär med nuvarande regler att intäktsräntan på skattekontot aldrig kan understiga 0,5625 procent. Denna räntenivå har gällt under de senaste tre åren, sedan 1 januari 2013. Räntan är skattefri och motsvarar därför en skattepliktig ränta på 0,72 procent för aktiebolag eller 0,80 procent för fysiska personer.


 • Sätta in pengar på skattekonto
 • Ränta skattekonto privat

  På kvarskatten 10 000 kr (den del som överstiger fribeloppet) beräknas låg kostnadsränta från och med den 13 februari år 2 till och med den 12 november. Även på kvarskatten 30 000 kr beräknas låg kostnadsränta från och med den 4 maj år 2 till och med den 12 november.

  Skatteverket skattekonto

   I november 2022 höjde Skatteverket räntan på skattekontot (basräntan) för första gången på nästan tio år från 1,25 procent till 2,5 procent. Skatteverket gör nu ytterligare en höjning till 3,75 procent, vilket kommer få kännbara effekter både för privatpersoner och företag.