Information källsortering och återvinning


Sopsortering fakta

  Sortera och återvinn Återbruk; Farligt avfall; Elavfall; Förpackningar; Tidningar och andra trycksaker; Matavfall; Textilavfall; Trädgårdsavfall; Grovavfall; Bilar och bildelar; Restavfall; Praktiska råd och tips; Sorteringsguide.

 • Sopsortering hushåll


 • Källsortering bilder att skriva ut

  Att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning av förpackningar gynnar miljön och sparar både energi och material. När du källsorterar får förpackningarna chans att bli återvunna, istället för att gå direkt till förbränning.

  Sopsortering hushåll

 • Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning.
 • Sortering återvinningscentral

  Metall till vanlig återvinningsstation. Konservburkar, tuber, kapsyler, folielock, skruvkorkar målarburkar – tomma och torra. Metall som lämnas på kommunens bemannande återvinningscentral: Värmeljus och marschaller ska självklart återvinnas, men då måste aluminiumet (vekeshållaren) plockas bort.


 • information källsortering och återvinning
 • Vad är källsortering

  Källsortering är när man sorterar avfall, matavfall och skräp för sig och en viktig del för återvinning för miljön. Läs mer om källsortering.


   Källsortering rusta

  Källsortering och återvinning. Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. När du sorterar ditt avfall bidrar du till att resurser kan återanvändas och att farliga ämnen inte skadar människor, djur och natur. Självservice. Sophämtning. Slamtömning. Driftinformation.

  Källsortering hemma

  Här har vi samlat länkar och information för dig som gör ett skolarbete om återvinning. Återvinning och klimatvinster För att vi ska nå regeringens återvinningsmål, behöver hela Sverige hjälpa till – privatpersoner, kommuner, företag och myndigheter.

  Sorteringsguide a-ö

  För dig som vill veta ännu mer om källsortering, avfallsminimering, hållbarhet och kretslopp rekommenderar vi ett studiebesök på NSR. Lär dig mer om hur källsortering fungerar, olika typer av avfall och vad du kan göra för att minska ditt avfall.