Litteraturvetenskap tema och motiv


 • Litteraturvetenskapliga perspektiv
 • Ledmotiv litteratur

  Motiv = gestaltar eller förklarar ett tema; ibland skälet till temat. Återkommande typsituationer som belyser och gestaltar ett tema. Ibland används också tema och motiv synonymt. Vanliga motiv/teman är vänskap, kärlek, död, uppbrott, sökande etc. Några vanliga centrala motiv.

  Skillnad mellan fabel och intrig

 • Begreppet motiv är lättast att förstå genom att jämföras med tema, som är en annan term inom litteraturforskning, och genom att ge exempel på tema och motiv. Ett tema är en abstrakt formulerad huvudidé eller grundtanke som kan utläsas ur ett verk. [ 2] Ett tema är ännu mer abstrakt än ett motiv. Ett tema kan gestaltas genom olika motiv. [ 2].
 • Motiv betydelse

   Litteraturanalys Uppdaterad: 10/ Analys innebär att man plockar ner något i mindre delar och med hjälp av delarna försöker man förstå helheten. Analysen kan berikas med hjälp av följande frågor: vad? varför? hur? orsaker? konsekvenser? lösningar? förtydligas och konkretiseras? förenklas eller kompletteras? koppling till egna erfarenheter?.

  Litteraturvetenskapliga perspektiv

  Kurserna som ges på höstterminer är Litteraturens genre (LV) och Litteraturhistoria 1 Motiv och tema (LV). På våren ges Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer (LV) och Berättande i mediesamhället (LV). Behörigheter och urval Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Urval.

  Motiv litteratur

  Litteraturvetenskap. Litteraturvetenskap är en vetenskap som omfattar litteraturhistoria, litteraturkritik, litteraturteori och litteraturvetenskapliga metoder. Det är den vetenskap som studerar litterära texter och hur de kommer till, utformas, sprids, mottas, verkar och värderas. [ 1] I Sverige finns ett universitetsämne med samma namn.

 • litteraturvetenskap tema och motiv


 • Vad är tema

  1 Inledning den här uppsatsen ska jag se närmare på hur de grundläggande litteraturvetenskapliga begreppen fabel, motiv, tema och intrig behandlas i tre läroböcker för kursen svenska 3. Den teoretiska ramen är begreppet litterär kompetens.
 • Skillnad mellan fabel och intrig


  1. Berättarperspektiv

  ut och metaforen blir då som en liknelse där ”som” uteslutits: ”dina ögon är eldar”. Metrik läran om versers rytm, verslära. Motiv återkommande typsituationer som belyser och gestaltar ett tema. Ibland används också tema och motiv synonymt. Vanliga motiv/teman är vänskap, kärlek, död, uppbrott, sökande etc. Naturalism.

  Olika teman i böcker

  Kurser med kurskoder LV, LV, LV och LV motsvarar tillsammans grundkursen i litteraturvetenskap och lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kurserna som ges på höstterminer är Litteraturens genre (LV) och Litteraturhistoria 1 Motiv och tema (LV).