Krönika och debattartikel


Debattartikel exempel

En debattartikel är exakt samma som en insändare, det vill säga att du skriver om dina egna åsikter samt motiverar dina åsikter genom att argumentera. I en krönika skriver man sina personliga tankar kring ämnet du har fått/valt.
 • Krönika genre
 • krönika och debattartikel
 • Argumenterande text

  Debattartikel, krönika, insändare och referat. En text där man kan skilja fakta från värderingar. Man kan motivera sina åsikter beskriva konsekvenser av ett skeende. Meningen med en krönika är att höra en persons tankar och åsikter.


  Krönika genre

 • En åsiktstext. Skillnaden mellan en debattartikel och en krönika är att krönikan är mer fri och behöver inte “komma fram” till något på samma sätt. En krönika är ofta mer personlig och rolig. I en krönika kan du ta upp dina tankar och funderingar kring något aktuellt eller berätta om en händelse du har varit med om.


 • Vad är en debattartikel

  krönika? debattartikel? hejjj. kan nån ge tips för min krönika, alltså jag skrivit en krönika men läraren säger att det låter mer som en debattartikel än en krönika. så kan ni ge tips för hur jag kan göra den till en riktig krönika.

  Krönika exempel

  På nyhetsplats publicerar vi artiklar och reportage som bygger på händelserapportering eller eget journalistiskt arbete. Redaktionen arbetar efter de etiska regler som branschen kommit överens om ”Spelregler för press, radio och TV” som bland annat innebär att journalistiken ska bedrivas utan yttre påverkan från t ex annonsörer.

   Vad är en krönika

  Debattartikel (delprov B) En debattartikel handlar, likt en insändare, om att skriva egna åsikter samt att motivera dessa med argument. En debattartikel är betydligt längre än en insändare och skrivs oftast av en journalist, författare, politiker eller expert inom något område.

  Hur skriver man en krönika

  Vad är det för skillnad mellan insändare och debattartikel? En debattartikel är exakt samma som en insändare, det vill säga att du skriver om dina egna åsikter samt motiverar dina åsikter genom att argumentera. I en krönika skriver man sina personliga tankar kring ämnet du har fått/valt. Oftast vill krönikören väcka läsarens.

  Krönika struktur

   Du får lov att ta andras argument. Utnyttja de källor som redan skrivit om ämnet, debattartiklar, pressmedelnaden etc. Du måste skriva om formuleringar med egna ord och hänvisa till de källor du använder. Insändare, Krönika, Debattinlägg, Debattartikel Krönika Insändare.


 • Krönika exempel