Väntat länge på operation


 • Väntetider operation stockholm


 • Vad innebär 3 månaders vårdgaranti

   Mediantiden för hur länge de som väntar på en planerad operation eller behandling vid mättillfället har väntat, var 68 dagar under första halvåret 2022. Det är en minskning med 10 dagar jämfört med samma period 2021.

  Vårdgaranti operation stockholm

  Den nationella vårdgarantin Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård. Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin? Vårdgarantin gäller bara i din region När gäller inte vårdgarantin? Väntetider i vården Senast uppdaterad: 2023-03-13 Redaktör.


 • Vårdgaranti ersättning

 • Om vårdgarantin inte uppfylls

  Enligt vårdgarantin ska väntetiden för specialiserad vård inte överstiga 90 dagar. I februari var det 70 462 personer som väntade på en operation, eller annan åtgärd såsom exempelvis utprovning av hörapparat, som hade väntat i mer än 90 dagar.

  Väntetider operation

  Många har väntat länge på sin operation. Enligt vårdgarantilagen ska du inte behöva vänta mer än tre månader på en operation eller en kirurgbedömning. Du har också genom lagen om det fria vårdvalet många gånger rätt att själv kunna bestämma var du ska bli behandlad.

  Vårdgaranti operation

  Bland de patienter i länet som väntar på operationer och andra åtgärder inom den specialiserade sjukvården får nästan fyra av tio vänta längre än vårdgarantins 90 dagar. Det här visar de siffror.

  Väntetider operation stockholm

 • Kunderna berättar Hur länge kan du vänta på operation? Socialstyrelsen presenterar årligen en rapport om väntetider inom primärvård och specialistvård – väntetider som fortsätter att öka. Är väntetiderna för långa kan en vårdförsäkring komma väl till pass, något som Lena insåg när hon fick ont i ryggen. Den privata vården är ett alternativ.


 • väntat länge på operation
  1. Vårdgaranti remiss

  Hos Svenskt Bråckregister finns mer information om ljumskbråck, de olika operationsmetoderna och hur länge du behöver vänta på en operation vid olika sjukhus och kliniker. Svenskt Bråckregister är ett kvalitetsregister där alla svenska sjukhus och många privata kliniker registrerar bråckoperationer.

  Vårdgaranti ersättning

  Vårdgaranti - svenska lättläst. Det finns en gräns för hur länge du ska behöva vänta på att få vård. Om du har väntat för länge på en mottagning har du rätt att få vård på en annan mottagning. Det kallas vårdgaranti. Vårdgarantin gäller bara på den vårdcentral som du har valt att tillhöra.