Är plommonträd bra ved


 • Stapla ved efter klyvning


 • Förbränningstemperatur ved

  Kan man beskära plommonträd hårt? Det korta, enkla svaret är nej! Den enda gången du ska beskära ett plommonträd hårt är vid nyplantering på våren. I annat fall mår trädet inte bra av det och du kan göra mer skada än nytta.

  Hård ved

   Ett plommonträd behöver tillräckligt med vatten. Så under torra perioder är det viktigt att du vattnar ditt träd. Ditt plommonträd mår också bra av att bli beskärt. När du beskär ska det däremot vara torrt ute, eftersom du inte vill att svampsporer ska komma ner i snittytorna.

 • är plommonträd bra ved


  1. Förvara ved utomhus

  Det är en konst att få plommonträdet på bra humör. Ett sätt är såklart att beskära och ansa, samt gödlsa. Men vad ska man tänka på i allt detta? Hur gör man egentligen för att klippa plommonträd? Här är några nödvändiga tips för att ditt plommonträd inte bara ska blomstra, utan också ge rikligt med frukt.

  Torka okluven ved

  Plommonträden mår inte alls bra i år - och det gäller de flesta träden, inte bara ditt. Den extrema torkan och värmen i år har stressat träden, så att de fällt en stor del av karten. Grenar kan också torka in eller se vissna ut.

  Syren ved

  Beskärning av plommonträd under trädets första år är viktigast. Det är då man bygger upp kronan och formar ett friskt och hållbart träd. Första året då rotar sig trädet och då behöver du inte beskära så mycket.

  Stapla ved efter klyvning

 • Det är inga svårigheter att plantera ett plommonträd, så länge du hittar rätt sort för just din trädgård och det klimat som erbjuds där. Tänk på att alla sorter trivs på en varm, solig plats i väldränerad, näringsrik jord.
 • Ved densitet

  Plommonträd mår bra av att beskäras, men hur och när beskärningen ska ske beror lite på vad du vill uppnå. En beskärning sent på våren främjar skottillväxt på ett nyplanterat träd, men vill du istället minska trädets storlek och slippa få vattenskott är det bättre att vänta till augusti.


  Elda med ved

  När plommonträdet är etablerat kan du börja gödsla den. På våren kan du ge plommonträd en giva Gödsel för frukt och bär, för att hjälpa trädet att producera en bra skörd. I augusti-september mår plommonträdet bra av en giva Trädgårdsgödsel Mognad, så stärks den inför invintringen.