Servera minderåring alkohol i hemmet


  När får man dricka alkohol i danmark

Svaret är äldre än ett år. Svar: Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol. I alkohollagen 3 kap 6 § står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol.
 • Alkohollagen

 • När får man dricka alkohol hemma
 • När får man dricka alkohol i italien

   Grundreglerna som gäller är att man måste vara 20 år fyllda för att få handla på systembolaget och 18 år för att få beställa alkohol på krogar, restauranger eller liknande. Vad gäller förtäring i hemmet föreskrivs i alkohollagen att det är tillåtet att bjuda den som ännu inte uppnått föreskriven ålder på en mindre.

  Servera alkohol ålder

  Alla med ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna in uppgifter om försäljningen av alkohol, en så kallad restaurangrapport. Uppgifterna avser redovisningsperioden 1 januari–31 december.


  När får man dricka alkohol i sverige

  Fakta: Alkohollagen. För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Detsamma gäller som huvudregel också för servering till slutet sällskap. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.


  Marknadsföring av alkohol

  För att få servera sprit­drycker, vin, stark­öl och andra jästa alkohol­drycker och alkohol­drycks­liknande preparat krävs ett serverings­tillstånd. I Vägledning om servering – alkohollagen hittar du bestäm­melser, förarbeten och relevanta rätts­fall som handlar om kraven på mat och kök vid serverings­tillstånd.

 • servera minderåring alkohol i hemmet
 • Alkohollagen

  Forskare: Misshandel i hemmen kan öka efter alkoholstopp. Svenskarna kommer att dricka mindre överlag – men mer hemma. Det kan bli en av följderna av serveringsstoppet av alkohol på krogen.

  När får man dricka alkohol hemma

 • Genom att inte servera alkohol till märkbart påverkade eller minderåriga gäster, bidrar du till att minska riskerna för alkoholrelaterade skador och våld. På så sätt bidrar du till en säkrare, tryggare och trevligare miljö för både personal och gäster.
 • Är det olagligt att dricka alkohol på allmän plats

  till så att de inte får tag på alkohol även om någon ur personalen inte serverat dem. Misstänker du att någon kommer att langa till en person under 18 år får du inte servera hen heller. Därför bör man undvika att servera alltför många drycker samtidigt till en person, särskilt om du vet att underåriga är med i sällskapet.