Övre hygien vårdhandboken


Vad är hygien

Förvissa dig om att patienten, vårdare och/eller närstående vet var de kan ringa för att få information eller hjälp under hela dygnet. Revideringsdatum: Författare: Anna Lundberg, Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, Öron, näsa, hals, hörsel och balans, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Faktagranskare.

Nedre toalett vårdhandboken

Hårvård. Bemötandet är viktigt när du hjälper någon med den personliga hygienen. Beakta den personliga integriteten. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg. Håret kan omhändertas på olika sätt beroende på hur patienten vill se ut och hur håret är beskaffat. Fråga efter önskemål och vanor.


 • övre hygien vårdhandboken
 • Dålig hygien konsekvenser

  Vå innehåller ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken.
 • Tvätt av nedre toalett
  1. Bristande personlig hygien

  Följande filmmaterial är baserat på fakta från Vårdhandboken () och med en ambition att följa det svenska regelverket. Den här filmen är publicerad under följande CC licens.

  God hygien

  Den rena tvätten ska transporteras så den inte riskerar att förorenas. Ren tvätt läggs inte i smutsig tvättkorg. Rengör tvättkorgen, alternativt kan separata tvättkorgar användas, en för smutsig tvätt och en för ren. Städrutiner för tvättstugan ska finnas och vara kända. Rutinen ska bland annat ange hur ofta golv städas och.

 • Dålig hygien konsekvenser
 • Vårdhandboken personlig hygien

   Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler. Erbjud rakning till den som önskar och som inte kan raka sig själv. Det kan gälla både män och kvinnor. Använd patientens egen rakapparat, rakhyvel eller engångsrakhyvel. Rakapparat och rakhyvel är personliga och ska inte delas med andra personer.


  Personlig hygien 1177

  Regelbunden städning av förråd utanför operations- eller sterilteknisk enhet. Rengöring av hyllor, skåp och lådor i förråd sker med rengöringsmedel och vatten. Ytor där material med specificerad renhetsgrad förvaras rengörs och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid).


  Tvätt av nedre toalett

 • Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler. Lokala anvisningar kan finnas eller behöva upprättas inom din verksamhet. Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring av tvättställ och stol. Tvätt ska ske i samråd med patienten, där patientens egna förmågor tas tillvara men där personalen.