Främmandegöring exempel


Främmandegöringseffekten kan ses i till exempel

Begreppet främmandegöring (ryska: остранение, ostranenie) härrör från de ryska formalisternas resonemang om vad det är som är specifikt skönlitterärt i en text. Deras angreppssätt var lingvistiskt; de sökte finna svaret i språket, eller med ett annat ord formen. Flera av dem, bland andra Sklovskij, menade att det språk.

Exempel på retorik kan ligga i

Främmandegöring kan även vara ett verktyg för att kritiskt granska olika fenomen, men det kräver en medveten och genomtänkt iscensättning av undervisningen från lärarens sida. Figur 1.

EXEMPEL PÅ FRÄMMANDEGÖRING. För

  Maja Lundgrens roman Pompeji () analyseras utifran Viktor Sklovskijs teori om frammandegoring. Forsta delen av uppsatsen ar ett forsok att forsta begreppet, sedan undersoks mojliga exempel pa det i romanen. Med hjalp av frammadegorande grepp kan konstnarer framstalla vanliga foreteelser och foremal pa nya satt, vilket gor att vi ser dem istallet for att bara kanna igen dem. I Lundgrens.


Det saknas dock knappast exempel

 • Ett skolprojekt från en empiriskt grundad forsk- ningsstudie i grundskolan används som exempel för att pröva begreppets relevans och bäring i utbildningssammanhang. Det framkommer att.

 • Det saknas dock knappast exempel


 • Kangas och menar att detta

  Hur kan främmandegöring användas som ett kritiskt perspektiv i utbildning? Artikeln utgår från bildämnet och dess konstnärliga metoder. Ett skolprojekt från en empiriskt grundad forskningsstudie i grundskolan används som exempel för att pröva begreppets relevans och bäring i utbildningssammanhang.

 • främmandegöring exempel


  1. Första delen av uppsatsen är

  Current students New students IT services and support Academic matters and support Get involved in student life International opportunities.
 • Ett exempel på ett
 • Till exempel så får

  Translation of "Främmandegöring" into English. defamiliarization is the translation of "Främmandegöring" into English. Sample translated sentence: Som Maria Todorova visar i sin bok om det specialfall som skulle utgöras av en “balkansk identitet”, rör det sig om en särskilt instabil sådan, där av-identifiering ständigt pågår genom en komplex process av främmandegöring – en.

  Ett exempel på ett

  Ett exempel på ett poetiskt grepp är när en författare på ett fingerat naivt sätt beskriver ett föremål eller en situation som om det vore första gången man såg det, ofta utan att alls nämna föremålets namn. Metoden kan utvecklas genom att man anlägger ett ovanligt perspektiv, exempelvis ett djurs eller en utbölings.