Medeltiden var en dålig epok


Varför kallas epoken för medeltiden?

Uttrycket ”medeltid” skapades av människor som levde under slutet av 1400-talet och på 1500-talet vilket var en epok som ibland kallas för renässansen som betyder "pånyttfödelse". Under renässansen ansåg man sig ha återupptäckt antikens storhet och betraktade därför sin egen tid som en ny kulturell blomstringsperiod.


I Europa bodde omkring

  Antal visningar: 140. Enkel genomgång (11:12 min) av "Blå ugglan" som berättar om medeltiden som epok. Varför kallas epoken för "medeltiden"? Vad kännetecknar medeltiden?.

Medeltiden ter sig i

Medeltiden var också den period när starka centralmakter återigen uppstod i Europa. Många av dagens europeiska storstäder växte fram under medeltiden tillsammans med en stark borgarklass. Gillen och skrån bildades framförallt under senmedeltiden som skulle bestå långt in i modern tid.

Kyrkoplikt och tionde · Stiftscentrum

Italienska 1500-talsförfattare ansåg att medeltiden var den mörka tiden mellan två ljusa perioder i mänsklighetens historia, antiken och renässansen. Det är därför medeltiden ibland kallas för den mörka medeltiden. Nytt land, ny tro Kristnandet var avgörande för att Sverige enades.


Tiden efter antikens Rom

Epoken sträcker sig över 1000 år och många brukar markera Columbus ankomst till Amerika som slutpunkten. Sanningen var den att perioden inte går att kalla dålig. Tvärtom var det en period i mänsklighetens historia där grunder för vårt moderna samhälle blev till.


 • medeltiden var en dålig epok

 • DEJA – Delegationen för

 • Innehåll Medeltidens jordbrukssamhälle Det m edeltida samhället var helt baserat på jordbruk. Handeln och livet i städerna var därför beroende av de förändringar och den tillväxt som skedde inom jordbruket. Medeltidens städer var små och handeln var länge dåligt utvecklad. Ekonomin fick därmed liten betydelse för samhällets utveckling.
  1. I föreliggande studie undersöks kvinnor

  19 min. Finns även som Syntolkat · Teckenspråkstolkat. Den gudomliga komedin av Dante och legenden Tristan och Isolde är två litterära exempel från den epok som i efterhand fått namnet medeltiden, alltså mellantiden. Men går det att likna tusen år av kulturhistoria vid en parentes?.

  Mellan romarrikets fall år och upptäckten

  Många har fått lära sig att ett tjockt töcken bredde sig över Västeuropa, det som man brukat kalla ”de mörka århundradena”. På något vis samlade sig Västerlandet till en förnyad ordning, så att Ansgar kunde komma till Birka omkring 830 och ”den svenska medeltiden” ta fart på 1000-talet. Så här har det naturligtvis inte.
 • DEJA – Delegationen för


 • Tiden efter antikens Rom