Telefonförsäljning distansavtalslagen


Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Särskilda regler vid telefonförsäljning. Det finns särskilda regler som gäller när du kontaktar en konsument via telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Reglerna innebär bland annat att konsumenten skriftligen måste acceptera ditt anbud för att avtalet ska vara giltigt.

Vad är distansavtalslagen

Regler för telefonförsäljning. Vid telefonförsäljning ska du följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Reglerna innebär bland annat att konsumenten efter samtalet skriftligen måste acceptera ditt anbud för att avtalet ska vara giltigt. Det är också viktigt att du tydligt och begripligt informerar konsumenten om.

Distansavtalslagen ångerrätt

Särskilda regler vid telefonförsäljning 4 § Om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal, ska konsumenten i början av samtalet informeras om näringsidkarens identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och hans eller hennes relation.

Telefonförsäljning till företag

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Har du köpt något på internet, eller av ett företag som befinner sig utanför sin affärslokal? Då har du enligt lag 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller även vid telefonförsäljning.
 • Telefonförsäljning tips


 • Telefonförsäljning tips

 • Distansavtalslagen Vidare är telefonförsäljare bundna av särskilda regler om hur de får ingå avtal till skillnad från de allmänna avtalsreglerna. Enligt distansavtalslagen 1 kap. 1 § gäller lagen för konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 • Ångerrätt telefonförsäljning
 • telefonförsäljning distansavtalslagen
 • Ångerrätt telefonförsäljning

  Om försäljning sker via telefon genom att företaget ringer upp konsumenten, finns ett så kallat skriftlighetskrav i distansavtalslagen. Enligt kravet är ett ingått muntligt avtal ogiltigt, om det inte skriftligen efter samtalet har blivit godkänt av konsumenten.

  Telefonförsäljning bedrägeri

   Förbud mot telefonförsäljning av premiepensionstjänster. Från och med den 1 juli är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Ett avtal som ändå har ingåtts via telefon är ogiltigt.


   Telefonförsäljning lag

  Telefonförsäljning, innesälj eller telemarketing är försäljningsmetoden att via telefon marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst till en målgruppsinriktad eller en slumpvis utvald person. I Sverige regleras telefonförsäljning av en rad lagar, bland annat lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (särskilt.