Kan man både vara visstidanställd och vikariat


  Vikariat uppsägningstid

Hej! Av 5§ lagen om anställningsskydd framgår att en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, ska få sin tjänst omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta ska tolkas.

 • Särskild visstidsanställning
 • När kan man kräva fast anställning

  Vikariat och visstidsanställning kan ibland erbjuda sämre anställningsvillkor än en fast anställning. Det kan innebära en lägre lön, färre förmåner och sämre anställningstrygghet. Svårigheter att planera och skapa stabilitet. På grund av osäkerheten kring anställningen kan det vara svårt att planera och skapa.

  Allmän visstidsanställning

   Visstidsanställningen är tidsbegränsad. Det kan vara en vanlig allmän visstidsanställning, ett vikariat eller en säsongsanställning. Om du har haft ett vikariat eller allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod har du rätt till en tillsvidareanställning. Olika typer av visstidsanställningar: Vikariat.

  Tidsbegränsad anställning uppsägning

  I denna artikel definierar vi vad visstidsanställning är, förklarar skillnaden mot vikariat, gig-jobb och projektanställning. Vi reder också ut hur reglerna ser ut och när en visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning.

  Hur länge får man vara timanställd

  Generellt kan man säga att det finns två typer av anställningar: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Ett vikariat tillhör kategorin tidsbegränsade anställningar. Förutom vikariat kan en allmän visstidsanställning vara en tidsbegränsad anställning.
 • kan man både vara visstidanställd och vikariat


 • Vikariat regler

  Vem vikariatet gäller för. Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning där vikarien arbetar i stället för en person som är ledig, exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Arbetsgivaren måste klargöra vem vikarien ska arbeta för eller vilken befattning vikariatet avser och under vilken tid som det ska gälla.


  Tidsbegränsad anställning regler

  Det innebär att särskild visstidsanställning kommer att övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod har haft särskild visstidsanställning eller tidsbegränsade anställningar som särskild visstidsanställningar, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har.

  Särskild visstidsanställning

 • Kan en postdoktoranställning övergå till en tillsvidareanställning, enligt 5 a § Lagen om anställningsskydd? Nej. Endast särskild visstidsanställning och vikariat enligt 5§ Lagen om anställningsskydd kan övergå i tillsvidareanställning enligt 5a§ Lagen om anställningsskydd.