Hur väljs en regering efter 2918


Valresultat 2022

  Riksdagen godkände den 17 oktober talmannens förslag att utse Ulf kristersson (M) till statsminister. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst , röstar mot talmannens förslag till ny statsminister går det inte igenom. Annars är det godkänt. Foto: Anders Löwdin.

Sveriges riksdagsval

När en ny regering ska bildas tar riksdagens talman fram ett förslag till statsminister, som riksdagen röstar om. Den som väljs till statsminister utser sedan ministrarna i regeringen. Regeringen måste accepteras av riksdagen. Om en regering förlorar riksdagens stöd kan den tvingas att avgå.


 • Valet 2014


 • Valresultat 2014

  Regeringsbildningen i Sverige efter valet tog dagar av sonderingar och regeringsförhandlingar, att jämföra med det tidigare svenska rekordet på 25 dagar efter valet Regeringsbildningen var emellertid inte anmärkningsvärt lång i jämförelse med Europas mest långvariga expeditionsregeringar. [ 1].


  Valresultat 2014

  Så bildas regeringen. Om en ny regering ska bildas håller riksdagens talman enskilda överläggningar med partiledarna. Därefter föreslår talmannen vem som ska utses till statsminister och riksdagen röstar om förslaget. Godkänns kandidaten ska han eller hon utse en ny regering.

  Valresultat 2010

  När riksdagen samlas för första gången efter ett riksdagsval ska ledamöterna bestämma vilken ledamot som ska bli riksdagens talman och vilka tre som blir vice talmän. Talmännen väljs var för sig – i ordningen talman, förste vice talman, andre vice talman, tredje vice talman. De väljs för en valperiod i taget.

   Val 2022

  I de tre senaste riksdagsvalen; , och , har sammanlagt åtta partier klarat riksdagens 4-procentsspärr, men under större delen av det demokratiska århundradet har fem partier delat på mandaten i riksdagen. Röster efter parti i svenska riksdagsval, Procent (%). Källa: SCB, valstatistik.


  Riksdagsvalet 2014

  Efter ett ordinarie val får extra val utlysas tidigast tre månader efter att den nya riksdagen har samlats för första gången efter det ordinarie valet. Om en regering har avgått och det ändå ska hållas ett ordinarie val inom tre månader kan inte ett extra val utlysas.
 • hur väljs en regering efter 2918

 • Valet 2014

 • Ungefär en vecka efter valdagen fastställer Valmyndigheten valet till riksdagen. Valresultatet för region- och kommunfullmäktige fastställs först ungefär två veckor efter valet. Hur blir.