Hur behandlas natriumbrist


Vad är hyponatremi

Ett förhöjt natriumvärde, också känt som hypernatremi, beror vanligtvis på vätskebrist där koncentrationen av natrium ökar som följd av en minskad mängd vätska i kroppen. Förhöjda nivåer kan även ses vid behandling med vissa läkemedel. Läs gärna i bipacksedeln på dina läkemedel om ditt natriumvärde ligger förhöjt.

Hjärnödem symtom

  Behandling och förebyggande av natriumbrist. Behandling av natriumbrist beror på orsaken till din brist och hur allvarlig den är. I milda fall kan du kanske bara behöva göra några kostförändringar, som att äta mer salt mat eller dricka mer vätska.

Akut hyponatremi

Du kan förebygga natriumbrist genom att vara försiktig med hur mycket vätska du konsumerar. Välj drycker som snabbt släcker din törst, till exempel: vatten: Du behöver inte nödvändigtvis köpa ett mineralvatten med hög natriumhalt.


Hyponatremi kost

Euvolem: ökad vattenvolym utan signifikant natriumbrist Tillsammans med den kliniska bedömningen av tidsförloppet, den bakomliggande bristen eller överskottet av natrium och vätska är avgörande i behandling av de olika typerna av hyponatremi.
 • Vad är hyponatremi

 • Lågt natrium högt kalium

 • Blodprov: Natrium. Natrium är ett mineralämne som är viktigt för kroppens vätskebalans. Du kan få lämna provet för att läkaren ska kunna se om balansen mellan salt och vätska i blodet har ändrats. Det kan till exempel vara om du är uttorkad eller behandlas med vätskedrivande läkemedel.

 • Högt natrium symtom

  Natriumbrist förekommer främst efter mag-tarmresektion men kan ses vid värmeböljor med ökad svettning. Om törsten då släcks med enbart vatten finns risk för hyponatremi som är ett potentiellt livshotande tillstånd.

   P-kalium

  Orsaken till läkemedelsutlöst hyponatremi är vanligtvis vätskeöverskott och inte natriumbrist. Behandling med vätskerestriktion hos symtomatiska patienter rekommenderas i första hand. Nyttan av substitution med natriumklorid saknas då någon reell brist på natrium inte föreligger hos majoriteten av patienter med kronisk lätt hyponatremi.

  Hyponatremi förstoppning

  Minska mängden vatten i blodet eller öka mängden natrium. Tumregeln är att snabbt uppkommen hyponatremi behandlas med snabb korrigering och att en långsamt uppkommen behandlas med långsam korrigering. Se även. Vattenförgiftning; Osmoreglering; Polyuri; Renin-angiotensinsystemet; Fotnot.
 • hur behandlas natriumbrist


 • Lågt natrium högt kalium