Hur fungerar fusion


Fusion kärnkraft

Fusion är inte bara ett grundläggande koncept inom fysik, det är också den process som driver solen och stjärnorna. Detta fantastiska fenomen är så kraftfullt att det har potential att revolutionera vårt sätt att producera energi. Här ska vi, 6 korta delar, djupdyka in i begreppet fusion.


Nackdelar med fusion

 • Fusionsenergi (vardagligt vätekraft [ 1]) är energi som frigörs vid sammanslagning av lätta atomer. Energiproduktionen i solen och andra huvudseriestjärnor bygger på fusion. Fusionskraftverk är en hypotetisk framtida form av kärnkraftverk, som skulle använda fusionsenergi. Fördelen med fusionskraftverk framför.


 • Vad är en fusion rymden
 • Fusion energi

  Fusion utnyttjar det omvända förhållandet, att vissa atomkärnor som är lättare än järn kan göra sig av med sin överskottsenergi genom att atomkärnor slås ihop. Den hopslagna atomkärnan har sammantaget lägre energinivå än ursprungsatomkärnorna.

  Fusion i solen

  Vad är fusion! Fusion är den energi som driver solen och stjärnorna. Fusionsker då lätta ämnen, till exempel vätekärnor,smälter samman till tyngre ämnen, samtidigt som enorma mängderenergi frigörs. För att detta skall kunna ske krävs extremthöga temperaturer och tryck.

  Hur fungerar fusionsenergi

   Hur blir det så varmt? Ett av de viktigaste målen, om inte det viktigaste, för att uppnå fusion är värme. Fusion sker ju när två atomkärnor kolliderar, och för att göra det behöver de åka extremt snabbt och det behöver vara extremt varmt.
 • hur fungerar fusion

 • Vad är en fusion rymden

  Fusion innebär att ett eller flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag. När fusionen är klar upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation. Fusion av helägt dotterbolag.

 • Nackdelar med fusion

 • Vad är fusion

  Fusionsprocessen. I en kärnreaktor fås energin antingen genom atomkärnornas klyvning, fission, varvid stora och tunga kärnor, t.ex. uran, delas i mindre, eller genom sammanslagning av små lätta atomkärnor.


   Fusion väte till helium

  Och hur fungerar det? Svaren är förvånansvärt enkla: Fusion är en process där två atomer går samman för att bilda en större atom. Denna process frigör enorma mängder energi, som sedan.