Hur funkar atomer


 • Vad är en molekyl


 • Hur är en atom uppbyggd

   Astrofysiker Pacôme Delva visar i Vetenskapens värld – Konsten att mäta tid hur man använder sig av cesiumatomer för att fastställa längden på en sekund.

  Hur ser en atom ut

  En atom (av grekiska: ἄτομος, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades i den antika atomteorin och avsåg då de minsta enheter som tillsammans med tomrum bildade universum. Preciseringen till kemins grundämnen gjordes på talet.


 • hur funkar atomer


 • Vad är en atomkärna

  Bohrs atommodell. I gymnasiekemin brukar man använda Bohrs atommodell för att beskriva hur en atom fungerar. Som alla andra modeller är det en förenkling av något mycket mer komplicerat. Detta är en modell som används främst inom kemin, vilket innebär att den förklarar mycket av det som är relevant för att förstå kemiska reaktioner.

  Vilken laddning har en atom

  Ett atomur är ett ur som mäter tiden genom att utgå från svängningsmaximum (resonansfrekvens) hos atomer som till exempel cesium Genom att excitera en molekyl att nå sitt övergångstillstånd fås frekvensen då molekylen faller tillbaka i sitt grundtillstånd och sänder ut energiöverskottet.

  Förklara atom för barn

  2 min 31 sek. Vad är atomer och hur är de uppbyggda? Ord och begrepp som förklaras är isotoper, elektroner, protoner, elementarpartiklar och det periodiska systemet. Ämnesord: Elektroner, Elementarpartiklar, Fysikalisk kemi, Kemi, Naturvetenskap, Periodiska systemet, Protoner, Teoretisk kemi. Produktionsår.


  Vad är en molekyl

 • Exempel på kärnklyvning. Energi krävs för att fission ska uppstå. Ibland tillförs detta naturligt, från radioaktivt sönderfall av ett grundämne. Andra gånger tillsätts energi till en kärna för att övervinna den nukleära bindningsenergin som håller ihop protonerna och neutronerna. I kärnkraftverk riktas energiska neutroner in i.
  1. Vad är en atom enkel förklaring

  Hur blir det Ädelgasstruktur? Oktettregeln är en enkel regel som tillämpas i kemin. Den säger att atomer tenderar att kombineras på ett sådant sätt att varje atom innehåller åtta elektroner i sitt yttersta skal (undantag är väte och helium). På så sätt uppnår atomerna en ädelgasstruktur. Varför vill atomer nå Ädelgasstruktur?.

  Vad är en jon

  det Korta svaret: En atombomb är en typ av vapen vars sprängladdning får sin energi från fission av atomkärnor. En atombomb består av plutonium men vid framställning kan man även använda uran eftersom uran framställs av plutonium. Vid detonation så delar sig varje atomkärna, vilket leder till en atomexplosion.