Anten sjö gädda


Anten gädda

Anten är en mycket fiskrik sjö med ca 18 olika fiskarter. Abborren är den dominerande arten men där finns också fina bestånd med gädda, siklöja, mört, öring, lake och ål. Gädda på över 12 kilo har fångats så sent som

Gäddfiske mjörn

Anten är en sjö i Västergötland (i f.d. Bjärke härad och Kullings härad) nordväst om Alingsås och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Anten är 18 km² stor [ 6] och cirka 30 meter djup. Sjön ligger i Alingsås kommun och är nästan helt omsluten av Långareds socken.

Sjön anten karta

Utflödet rinner via Ålandasjön till Mjörn och vidare ut i Säveåns vattensystem, som mynnar ut i Göta Älv i Gö är en mycket fiskrik sjö med ca 18 olika fiskarter. Abborren är den dominerande men det är också välförsett med gädda, siklöja, gös och mört. Brax, lake och ål är andra vanliga fiskarter.

Mjörn fiske

  Här en bild på sjön Anten från Insight Genesis nedladdningsbara Social maps. På djupkartorna kan du även sätta ut växtsymboler för att markera vegetationsområden. Perfekt då du ska spinnfiska gäddan, särskilt under maj månad då de ofta fleråriga växterna ännu inte nått ytan eller på senhösten då de börjat förmultna.

Gäddfiske västra götaland

Anten ingår i Vättern-Motala Ströms vattensystem och är belägen ca 4 km om norr Askersund. Sjön tillförs vatten från grävda diken och bäckar i omgivningen. Utflödet går via Bölekanalen i sydväst till Bronaån som mynnar i sjön Viken. Anten ligger i ett relativt flackt område av åkerlera, torvdy, svämlera, svämsand, sand och.

Mjörn

 • Anten. Sjön Anten ligger i Alingsås kommun och är en mycket fiskrik sjö. Aborren dominerar, men det finns också goda bestånd av gädda. Iläggsplatser för båt finns på sjöns norra delar, vid Gräfsnäs samt vid badplatsen i Looviken. Fiskarter: Abborre, Brax, Gädda, Gös, Mört, Sutare, Öring. Fiskekort och djupkarta hittar du här.


 • Gäddfiske västra götaland


  1. Anten badplats

  Men även fiske på öring och gädda. Alsterån å i mellersta östra Småland. Öringfiske, gädda och abborre. Även bra specimenfiske på Braxen. Ammerån, Jämtland, harr och öringfiske. Anasjön, södra Jämtland, vid Anarisfjället, bl.a öring och röding. Anten, fin fiskesjö i sydvästra Västergötland, strax intill Alingsås. Fiske.
 • anten sjö gädda


 • Anten båtramp

  att det fiskas mindre efter gädda är troligtvis minskad efterfrågan. Årsfångsten av gädda i Vänern har minskat från 1och till knappt 43 ton år svagt klibbig och fäster vid vegetationen. Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar i ton per Ices-ruta eller sjö av gädda En Ices-ruta är cirka 56 km*56 km.
 • Mjörn