Flytande sjömärken


Köpa sjömärken

Flytande sjömärken används för att utmärka sidobegränsningen av farleder, naturliga och andra hinder såsom friliggande grund och vrak, andra områden eller förhållanden av betydelse för navigeringen samt nya hinder. Flytande sjömärken är bojar och prickar.

Fast sjömärke

Sjömärken. Säkerhetsanordningar får inte inrättas, ändras, flyttas eller dras in utan tillstånd. Frågor om tillstånd prövas av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket. Flytande sjömärken. Syftet med Transportstyrelsens tillståndshantering är att värna om sjösäkerheten genom att bl.a. säkerställa att sjökort och.

Sjömärken på land

Läs om några vanliga, flytande sjömärken. Ladda ner PDF över farledsmärken. Kardinalmärken, lateralmärken och andra sjömärken visar vägen genom fritt vatten.

Gamla sjömärken

Sjömärken kan vara fasta såsom fyrar, fyrbåkar, båkar och spirbåkar, kummel, tavlor och cylindrar samt stångmärken, eller flytande [1] såsom bojar och prickar. Officiella sjömärken finns utmärkta på sjökort. Därutöver finns kvadratiska sjövägmärken i form av förbudsmärken, varningsmärken, påbudsmärken och.

Sjömärke synonym

För att köra rätt på havet finns sjömärken, havets vägmärken. I svenska farvatten finns både fasta och flytande sjömärken och om du har koll på deras betydelse kan du undvika många olyckor. Nedan följer en lista där vi förklarar Sveriges vanligaste sjömärken.

Sjömärken bilder

 • Sjömärken är en vanlig syn utmed vår kust. Genom att ha koll på dessa flytande märken undviker du grund och håller dig på rätt kurs i farleden. Våra flytande sjömärken är faktiskt inte så många men det är aldrig fel att friska upp minnet med jämna mellanrum.


 • flytande sjömärken
  1. Sjömärke korsord

  Flytande sjömärken markerar sidobegränsningar i farleder samt hinder såsom grund, vrak och andra förhållande som bör beaktas vid navigering. Här följer de vanligaste sjömärkena. Lateralmärken – sidomärken. Lateralmärken märker ut gränserna för en farled. Dessa märken placeras på antingen babord eller styrbords sida.

 • Sjömärken bilder

 • Fast sjömärke
 • Transportstyrelsen sjömärken

   Flytande sjömärken används för att utmärka sidobegränsningen av farleder, naturliga och andra hinder såsom friliggande grund och vrak, andra områden eller förhållanden av betydelse för navigeringen samt nya hinder. Flytande sjömärken indelas i: Lateral (sido) märken - Kardinal (väderstrecks) märken - Punktmärken.