Hur man gör spara träd


Fälla träd med rep

1. Planera arbetet – spara rätt grenar. Felet många gör är att de sparar fel grenar. Tänk på vilket håll de växer och spara de grenar som växer utåt, så att grenarna som sparas får bra med ljus. 2. Undvik såriga träd. Man ska även tänka på hur man sågar så att man inte lämnar för stora öppna ytor på trädet som tar tid.

Fälla träd som lutar åt fel håll

  Genom att klippa buskar, träd och växter kan du forma höjd, omfång och hur du vill att den ska växa samtidigt som växten får in mer ljus vilket i sin tur minskar risken för bland annat svampsjukdomar. Beskärningen bidrar också till ökad blomning och mer frukt på fruktträden.


Fälla träd med vinsch

En liten informationsvideo för hur man själv fäller ett träd. Den här videon riktar sig till dig som ”äh, jag gör det själv”. Använd alltid tillbörlig skyddsutrustning. Och anlita.

Fälla träd med kil

Det är mycket viktigt att du förbereder dig väl inför en trädfällning då det finns mycket som kan gå snett. Trädet ska fällas på ett säkert sätt i riktningen du vill att den ska falla. Det är viktigt att den inte faller på närliggande hus eller vägar. Börja med att bestämma trädets fällriktning.

Fälla träd själv

 • Beroende på hur grovt trädet är bör du såga på olika sätt (fler tips och bilder finns på Säker Skog): Små träd. Träd som är så små att det inte finns plats för ett instick sågas med dragande eller skjutande kedja bakifrån. Spara en brytmån som är ca 10 % av brösthöjdsdiametern. Trädet fälls sedan med handkraft.
  1. Fälla träd med domkraft

  Sparad kant-metoden. I stället för att såga runt hela träddiametern när du lägger ett skär bakifrån, sparar du med den här metoden ut en kil på motsatt sida. På så sätt hindrar du trädet från att falla bakåt och gör det möjligt att föra in ett fällverktyg i fällskäret.

  Fälla träd teknik

  Fälla träd – tips och råd för säker trädfällning! Att fälla träd kan vara nödvändigt av flera olika skäl. Det kan handla om att man vill genomföra en trädfällning för att få ett bättre solläge på tomten. Har man exempelvis en uteplats så vill man också ha sol under så lång tid på dygnet som möjligt och i sådana fall.
 • Fälla träd med rep
 • Fälla träd själv
 • Fälla lutande träd

  Så beskär du dina äppelträd – på rätt sätt! Ä ppelträd ska man inte låta växa hur som helst år efter år. Med beskärning kan du styra hur det växer, få en hanterlig storlek och riktigt vacker form. Dessutom är chansen större att det håller sig friskt och ger god och bra skörd.
 • hur man gör spara träd