Könsneutrala omklädningsrum


Intersexuell

Behovet av könsneutrala, tillgängliga omklädningsrum och toaletter handlar delvis om att undvika trakasserier och negativ särbehandling, men även om människors rätt till integritet, att få vara sig själv och att minimera könsdysfori.

 • Hbtqia+ betydelse


  1. Könsneutralt språk

  I Sverige fanns det år 2013 könsneutrala omklädningsrum i badhus i Norrtälje och Lund samt på Södra Latins gymnasium. [1] En kyrklig motsvarighet är sakristian där prästen byter om inför gudstjänsterna. [2] Ordet "omklädningsrum" är belagt, då i formen "omklädnadsrum", i svenska språket sedan 1906. [3].

  Hbtq+

   Tre frågor om: Könsneutrala omklädningsrum. Uppdaterad 2 mars 2023. Publicerad 28 februari 2023. Sedan 2016 har Högevallsbadet i Lund haft ett könsneutralt omklädningsrum för de som.

  Könsneutral synonym

  RFSL påpekar i sin vägledning om könsneutrala omklädningsrum att många personer inte blir “lästa” med rätt kön. Rätt betyder i det här fallet: som de själva definierar sig. Problemet skulle alltså finnas hos dem som utgår från att kön hör ihop med biologi.


 • könsneutrala omklädningsrum
 • Hbtqia+ betydelse

 • I veckan skrev Kvällsposten att Karlsrobadet i Eslöv infört ett könsneutralt omklädningsrum på sin anläggning. Detta är ett fantastiskt initiativ, som Sundbybergs simhall, enligt sajten.
 • Könsneutrala namn

  Företrädare för HBTQ-rörelsen framhäver ofta att det bör finnas könsneutrala alternativ. I Sverige har flera kommuner utrett möjligheter att införa könsneutrala offentliga toaletter och omklädningsrum. [1] Strävanden mot könsneutralitet inom barnuppfostran har rönt kritik från bland annat psykologer och pedagoger. [2].


  Intersex person

  Ett omklädningsrum för kvinnor, ett för män - och ett könsneutralt. När Friskis & Svettis slår upp dörrarna i Kvillebäcken i Göteborg efter jul har de tre omklädningsrum, som ett led i sitt arbete med hbtq-frågor. Något som nu hyllas av RFSL. – Det är väldigt viktigt.


  Könsneutral person

  Omklädningsrummen på brandstationer är en viktig plats för samtal, och Uppsala brandförsvar inför därför könsneutrala omklädningsrum. Foto: Maria Freeney/Sveriges Radio. Uppsala.