Var går statens pengar


Sveriges budget 2023

Senast uppdaterad: Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. uppgick statsbudgetens inkomster till knappt 1 miljarder kronor.

Vems budget styr sverige

Statens inkomster (miljarder kronor) Statens skatteinkomster: Inkomster av statens verksamhet: Inkomster av försåld egendom: 1: 5: 5: 5: 5: Återbetalning av lån: 1: 1: 1: 1: 1: Kalkylmässiga inkomster: Bidrag från EU m.m.

Budgetpropositionen 2024

Statens budget. En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 20 september överlämnade regeringens budgetproposition för till riksdagen. Budgetförslag per budgetår.

Statens inkomster

PostadRedigerad Det finns kommunala, regionala och statliga skatter. Statens största inkomstkälla är moms, dvs en skatt på många varor och tjänster. Tips gå in på och läs mer, dom är experter på sånt här.

Sveriges försvarsbudget 2023

 • I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen.


 • Regeringens budget 2023

   Riksdagen beslutar om statens budget för det kommande budgetåret i två steg. I ett första steg beslutar riksdagen om de totala utgifterna och om en beräkning av inkomsterna i statens budget. Genom det beslutet fastställer riksdagen hur mycket pengar som ska gå till olika områden i samhället, utgiftsområden.

   Hur mycket pengar har sverige

  Tre anledningar till att ha Skattekollen. 1. Invånarna har dålig koll. Det stor skillnad mellan vad invånarna tror och hur det faktiskt ser ut. Att skattebetalarna tror att 10% går direkt till politiken och att skolan får mycket mindre pengar än vad den faktiskt får är varken bra för demokratin eller hur kommunen uppfattas. 2.


 • var går statens pengar
 • Sveriges försvarsbudget 2023
 • Public service budget 2023

  Diagrammet visar fördelningen av medel Allra mest pengar går till projekt för fri forskning. En stor del går också till avancerade verktyg i form av forskningsinfrastruktur som forskare behöver. Läs mer i Vetenskapsrådets årsredovisning Mest pengar går till projekt med fri inriktning.