Hur många sidor har en liksidig triangel


Rätvinklig triangel sidor

I en rätvinklig triangel är en vinkel 90°. I likbenta trianglar är två sidor lika långa och basvinklarna lika stora. I likbenta trianglar är två sidor lika långa och basvinklarna lika stora. I liksidiga trianglar är alla sidor lika lång och alla vinklar är 60°.

Likbent triangel

  En liksidig triangel är en triangel vars sidor är lika långa. Alla vinklar i en sådan triangel är 60 ° () eftersom en triangels totala vinkelsumma är ° (). En liksidig triangel är en regelbunden polygon med tre sidor och har därför Schläfli-symbolen.

 • Olika trianglar

 • Likbent triangel formel

  Liksidiga trianglar. En liksidig triangel är en triangel där alla tre sidorna är lika långa. I figuren ovan är sidorna AB, AC och BC lika långa, så triangeln är liksidig. Att triangelns tre sidor är lika långa innebär också att triangelns tre vinklar alla är lika stora.

  Beräkna vinkel rätvinklig triangel

  Triangelns vinklar kan exempelvis betecknas som. En rätvinklig triangel har en vinkel som är 90^ {\circ} 90∘. I en liksidig triangel så är alla sidor och vinklar lika stora. Detta gör att alla vinklar kommer att vara. \frac {^ {\circ}} {3}=60^ {\circ} ∘ = 60∘.

  Likbent triangel area

  Du kan använda matematiska uttryck. En triangel är en geometrisk figur som består av tre sidor och tre hörn. Sidornas längd kan väljas fritt förutsatt att en sida aldrig är längre än summan av de två andra sidorna. Summan av alla vinklar i en triangel är alltid lika med °.

  Olika trianglar

 • En triangel är en polygon med tre hörn, sammanbundna av tre raka sidor. Vinkelsumman är alltid ^ (∘). Vissa sorters trianglar förekommer ofta och har därför fått egna namn. Rätvinklig triangel: En vinkel är 90 ^ (∘). Liksidig triangel: Alla sidor är lika långa. Likbent triangel: Två sidor är lika långa.

 • Räkna ut höjden på en triangel

  För andra betydelser, se Pentagon (olika betydelser). Pentagon, femhörning, är en polygon med fem hörn. [ 1] Ofta menas en regelbunden konvex pentagon vilken är en liksidig och likvinklig femhörning, det vill säga, alla sidor respektive vinklar är lika stora. De interna vinklarna i en enkel pentagon är totalt °.
 • hur många sidor har en liksidig triangel


  1. Likbent triangel vinklar

  Triangel. En triangel (trekant eller trehörning) är en polygon som begränsas av tre sträckor, som kallas sidor, vilkas träffpunkter kallas triangelns hörn. Triangeln betecknas Δ ABC, (som utläses "triangeln A B C ") om hörnen kallas A, B och C. Sidan, som står mot vinkeln α (hörnet A) betecknas vanligen med a, och kallas.