Vad händer om man har högt undertryck


Högt undertryck stress

Det är vanligt om du är ung och har ett mycket högt blodtryck. Det kan bero på en njursjukdom eller hormonrubbning. Andra orsaker kan vara biverkningar av läkemedel som p-piller, graviditetskomplikationer eller mer allvarliga hormonrubbningar.

Högt undertryck symtom

Det är vanligt att både det systoliska och det diastoliska trycket är förhöjt när man har diagnosen högt blodtryck, men ibland är endast det ena av de två värdena förhöjda. När endast övertrycket är för högt kallar man tillståndet för isolerad systolisk hypertoni.


Högt undertryck orsak

 • Symtom på högt blodtryck. De allra flesta människor vet inte om att de har för högt blodtryck eftersom det ofta inte ger några symptom. Det är därför viktigt att regelbundet låta kontrollera sitt blodtryck. Symtomen på högt blodtryck är vanligtvis lindriga och det är inte förrän man verkligen har fått det höga.

 • Sjukdomar som ger högt blodtryck

  När blodtrycket är högt blir det svårare för hjärtat att pumpa. Risken för hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. Det räcker ofta att ändra dina levnadsvanor om du bara har en lätt förhöjning av blodtrycket.


  Högt blodtryck symptom ögon

  Högt blodtryck ökar risken för olika former av demens, såväl av den typ som har samband med sjukdom i kärlen som med den form som benämns Alzheimers sjukdom. Vid tidiga stadier kan detta yttra sig som minnesstörningar, glömska, intellektuell förlångsamning och koncentrationssvårigheter.

   Högt undertryck corona

  Om du är orolig för att du har ett högt blodtryck är det bra att också mäta det på en vårdcentral. Det är viktigt att du mäter blodtrycket på rätt sätt, annars kan du få fel värden. Du kan fråga på vårdcentralen om du är osäker på hur du ska göra.

 • vad händer om man har högt undertryck


 • Högt blodtryck symptom svettningar
 • Högt blodtryck symptom svettningar

  Medan pulsen ger information om hjärtats slagfrekvens, ger blodtrycket information om hur kraftigt blodet pumpas mot artärernas väggar. Även om pulsen och blodtrycket är två separata mätningar, kan de påverka varandra. En hög puls kan leda till högt blodtryck eftersom hjärtat arbetar hårdare för att pumpa blod när pulsen sticker.


  Högt undertryck farligt

   Många med för högt blodtryck har inga symtom och vet inte om att de har det, men vissa får huvudvärk och känner sig trötta. Det enda sättet att vara säker på om du har högt blodtryck är att mäta det. Väldigt högt blodtryck är livshotande och kan ge symtom som andnöd och kraftig huvudvärk. Detta är dock ett ovanligt tillstånd.
 • Högt undertryck orsak